Държавно дружество "Автомагистрали" ще изгражда  134,14 км от автомагистрала "Хемус" в участъка от пътен възел "Боаза" до пресичането с пътя Русе - Велико Търново.

В края на декември мината година е подписан договор между Агенция "Пътна инфраструктура" и "Автомагистрали" ЕАД за осъществяване на поръчката. 

Стойността му е 1 124 880 000 лв., като средствата са от републиканския бюджет.

Изграждането на отсечката е разделено на 6 участъка. Целта е тя да бъде готова до 2023 г.

Първият участък е с дължина 15,26 км. и започва от Боаза до пресичане с пътя Луковит - Угърчин, включително пътен възел "Дерманци". Връзката със съществуващата републиканска мрежа ще се осъществява чрез два пътни възела - п. в. "Боаза" при 88-ми км и п. в. "Дерманци" при 98-ми км.

Вторият участък е 19,2 км. Той е от края на пътен възел "Дерманци" - при пресичане с пътя Луковит - Угърчин, до връзката с пътя Радювене - Катунец, включително пътен възел "Каленик".

Следващият ще започва от края на пътен възел "Каленик" при пресичането с пътя Радовене - Катунец до връзката с пътя Плевен - Ловеч, включително и п. в. "Плевен". Участъкът е 17,08 км. 

Участък 4 е 26,8 км. Той е от края на п. в. "Плевен" при пресичане с пътя Плевен - Ловеч до път Летница - Ловеч, включително пътен възел "Летница".

Петият е с дължина 23,2 км, като започва от края на пътен възел "Летница" при пресичането с път Бутово - Павликени.

Последният участък е най-дълъг 32,6 км. Той започва от края на пътния възел на пътя Павликени - Левски до пътя Русе - Велико Търново, включително и пътния възел.

Техническото проектиране на участъци 4, 5 и 6 ще бъде изпълнено през 2019 г. Целта е цялостното изграждане на АМ "Хемус" в участъка от Боаза до пресичането с пътя Русе - Велико Търново да приключи до 2023 г.

Общата дължина на автомагистрала "Хемус" от София до Варна е около 420 км. Изградени са участъците между София и Ябланица и от Белокопитово до Варна, които са близо 170 км. В момента със средства от републиканския бюджет се строят 26 км от автомагистралата - 9,3 км в отсечката между Ябланица и Боаза и 16,32 км от п. в. "Буховци" до п. в. "Белокопитово".

"Автомагистрали" ЕАД няма сключени договори с подизпълнители за строителство на възложените от АПИ 134,14 км на АМ "Хемус".

В последните години "Автомагистрали" ЕАД е изпълнило редица обекти с висока обществена значимост като тунели, виадукти, мостове, асфалто-бетонови настилки на автомагистралите "Хемус", "Тракия", "Люлин", "Струма" и "Марица".

МРРБ е едноличен собственик на 100% от капитала на "Автомагистрали" ЕАД и правата на държавата в дружеството се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството. АПИ е второстепенен разпоредител на бюджетни средства към министъра на регионалното развитие и благоустройството.