Директорът на Националния статистически институт (НСИ) Мариана Коцева е новият специален съветник с ранг на заместник-генерален директор в Евростат.

Това е най-високият пост на България в администрация на Европейската комисия, както и признание за направеното през последните години от правителството и статистиката, посочи Коцева, цитирана от БНР.

Тя бе избрана измежду представители на 27 държави. Преместването й на новия пост трябва да стане до юни 2012 г.

Една от задачи на българката в Евростат ще бъде засилване на професионалната независимост на ръководителите на статистически съюзи.

„България има един от най-добрите закони за статистика. Моята работа ще бъде свързана с това, че предстои промяна на европейския закон за статистиката, в който трябва да се внесат и да бъдат приложени елементите за професионална независимост на ръководителите на статистически служби. Освен промяната на европейското законодателство, предстоят предизвикателства, свързани с производството на качествена статистическа информация за по-кратки срокове и да отговаря на стандарта за качество. В условията на криза статистическата информация става все по-ценна за вземането на правилни решения", подчерта Мариана Коцева.

Що се отнася до НСИ, Коцева каза, че приоритет на за тази година ще бъде бизнесът от гледна точка на облекчаването му в подаването на статистически данни.
"Вече е започнало онлайн подаването на бизнес анкетите за това какви са очакванията на бизнеса за икономическата ситуация в страната", уточни Коцева.