Синдиците на Корпоративна търговска банка Лазар Илиев и Росен Ангелчев са подали искови молби за обявяване за недействителни на 11 прихващания, направени след отнемане на лиценза на банката.

Продължават разглежданията на цесиите. От отчета им става ясно, че за една седмица синдиците са събрали и над 2,6 млн. лева.

Също така синдиците са депозирали редица молби за запори на имущество, произовство по несъстоятелност и предварителни обезпечителни мерки. Имената на длъжниците са заличени, защото са банкова тайна.

В доклада на Илиев и Ангелчев е записано, че са проведени редица срещи с фирми за разследване на банкови фалити.
Към момента сключен договор не е описан, макар и очакването да беше това да стане до края на миналия месец.