Износът на България за страни членки на ЕС се е увеличил с 10.9% в периода от месец януари до месец септември тази година в сравнение със същия период на изминалата 2016 година. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) относно търговията на България с ЕС през посочения период.

През периода януари - септември 2017 г. износът на страната ни е на стойност 25 542.8 млн. лева. Само за месец септември ръстът при износа ни за ЕС е нараснал с 11% и е в размер на 3 156.9 млн. лв.

Снимка 328355

Източник: НСИ

Основни търговски партньори на България за този период са Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.7% от износа ни за държавите членки на ЕС.

Данните на НСИ сочат, че най-голям ръст се отбелязва в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (29%) и "Артикули, класифицирани главно според вида на материала" (26.6%). Най-голям спад се наблюдава в секторите "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (11.6%) и "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (5.1%).

Вносът към България от ЕС също бележи ръст за периода януари - септември 2017 година. Спрямо същия период на миналата година вносът от страни членки на ЕС у нас е нараснал с 11.1% и възлиза на стойност 27 278.1 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

Само за месец септември вносът у нас е нараснал с 12.6% и е в размер на 3 087.9 млн. лв.

Снимка 328356

Източник: НСИ

Най-голямо процентно увеличение при вноса е отчетено в секторите "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (51.4%) и "Минерални горива, масла и подобни продукти" (41.9%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (1.9%).

Спрямо статистиката на НСИ външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - септември 2017 г. е отрицателно и е на стойност 1 735.3 млн. лева.

Увеличен е износът за трети страни с 18,9% за първите 6 месеца на 2017 г.

Увеличен е износът за трети страни с 18,9% за първите 6 месеца на 2017 г.

През юли 2017 г. външнотърговското салдо с трети страни е отрицателно

Националният статистически институт е изготвил и предварителни данни за търговията на България с трети страни за периода от месец януари до месец октомври 2017 година. Статистиката сочи, че спрямо същия период на изминалата 2016 година през настоящата година износът на България за трети страни се е увеличил с 15.9% и възлиза на стойност 14 762.5 млн. лв. 

Снимка 328357

Източник: НСИ

Основни търговски партньори на България са Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия, бившата югославска република Македония и Съединените американски щати, които формират 52.0% от износа ни за трети страни.

През месец октомври 2017 г. износът на България за трети страни е нараснал с 22.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 719.5 млрд. лева.

Данните отбелязват и че за посочения период вносът на страната ни от трети страни също се е увеличил. Спрямо периода януари - октомври 2016 г. през 2017 година вносът на страната ни от трети страни се е увеличил с 24.4% и е на стойност 17 444.3 млн. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

Снимка 328358

Източник: НСИ

Вносът в България остава много по-висок от износа

Вносът в България остава много по-висок от износа

Резултатите за търговията на държавата са за периода началото на годината до април-май

Общите данни за търговията на България с трети странни и ЕС общо сочат, че за периода януари - октомври 2017 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 43 512.5 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 12.5%.

За същия времеви интервал у нас са внесени стоки общо на стойност 48 255.6 млн. лв., или с 15.4% повече спрямо същия период на 2016 година.