Износът на България за трети страни се увеличава с 18.9% за периода януари - юли 2017 г. в сравнение със съответния период на предходната година. Той е на стойност 10 304.5 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия, бившата югославска република Македония и Египет. Те формират 51.1% от износа за трети страни.

Ръст от 5% при износа през 2016 г.

Ръст от 5% при износа през 2016 г.

Вносът в страната намаля с под процент за периода

През юли 2017 г. износът на България за трети страни нараства с 8.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 482.3 млрд. лева.

При износа на България за трети страни, най-голям ръст е отбелязан в секторите "Артикули, класифицирани главно според вида на материала"- (52.9%) и "Разнообразни готови продукти"(38.2%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Храни и живи животни" (16.5%).

Вносът на България от трети страни през периода януари - юли 2017 г. се увеличава с 29.9% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 12 135.7 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През юли 2017 г. вносът на България от трети страни нараства с 20.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 705.8 млрд. лeвa.

Вносът в България остава много по-висок от износа

Вносът в България остава много по-висок от износа

Резултатите за търговията на държавата са за периода началото на годината до април-май

При вноса от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - юли 2017 г. спрямо същия период на 2016 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (82.3%) и "Минерални горива, масла и подобни продукти"(40.2%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - юли 2017 г. е отрицателно и е в размер на 1 831.2 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 1 238.8 млн. лева.

През юли 2017 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 223.5 млн. лева.

През периода януари - юли 2017 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 29 772.4 млн. лева. В сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 13.8%.

През юли 2017 г. общият износ възлиза на 4 604.6 млрд. лв. и нараства с 9.8% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - юли 2017 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 33 192.8 млн. лв. (по цени CIF), или със 17.0% повече спрямо същия период на 2016 година.

През юли 2017 г. общият внос се увеличава с 8.1% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 695.4 млрд. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - юли 2017 г. и е на стойност 3 420.4 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през периода януари - юли 2017 г. също е отрицателно и е в размер на 1 814.5 млн. лева.

През юли 2017 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 90.8 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото е положително и е в размер на 138.2 млн. лева.

През 2016 г. са изнесени стоки за 47 186.3 млн. лева и спрямо 2015 г. износът се увеличава с 5.0%. При сравняване на месечните данни за 2016 г. с данните за съответния месец на предходната година най-голям ръст се наблюдава при износа през декември (20.0%), а най-голям спад - през март (7.7%).

Внесените стоки (по цени CIF) през 2016 г. са за 51 206.2 млн. лв., или с 0.7% по-малко от предходната година. Съпоставката на месечните данни за вноса за 2016 г. и съответно за 2015 г. показва, че най-голямо е увеличението през август (16.9 %), а през април е регистрирано най-голямото понижение (11.4%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) за 2016 г. е отрицателно и е в размер на 4 019.9 млн. лв., което е с 2 579.6 млн. лв. по-малко от салдото за 2015 година. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) отрицателното салдо за 2016 г. е на стойност 782.7 млн. лева.

Износът на България, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, показва, че през 2016 г. в сравнение с 2015 г. най-голям ръст е отчетен при износа на "Разнообразни готови продукти"(20.0%).

Най-голям спад (12.0%) се наблюдава при износа от сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти".

При вноса най-голямо нарастване е отчетено в сектор "Разнообразни готови продукти, н.д." (11.4%), анай-голямо намаление - в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (20.7%).

Търговията на България със страните от ЕС се увеличава със 7.3% спрямо предходната година и е в размер на 31 157.6 млн. лева, отчитат от НСИ. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Испания, които формират 68.0% от износа за ЕС.

Вносът на България от страните от ЕС през 2016 г. се увеличава с 2.5% в сравнение с 2015 г. и е на стойност 33 989.3 млн. лева. Най-съществен е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Полша, които представляват 55.4% от вноса от ЕС.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България със страните от ЕС е отрицателно и е в размер на 2 831.7 млн. лв. за 2016 година.

Износът на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, показва, че през 2016 г. в сравнение с 2015 г. най-голямо е увеличението в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн " (28.0%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти"(13.9%).

Най-голям ръст при вноса от ЕС е регистриран в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн"(9.5%), а най-голям спад - в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (13.2%).

Търговията на България с трети страни през 2016 г. се увеличава с 0,8% спрямо предходната година и е на стойност 16 028.7 млн. лева. Водещи търговски партньори на България са Турция, Китай, бившата югославска република Македония, Руската федерация, Сърбия, Съединени американски щати и Египет, които формират 50.8% от износа за трети страни.

Вносът на България от трети страни през 2016 г. намалява с 6.4% в сравнение с 2015 г. и е в размер на 17 216.9 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай, Украйна и Сърбия, чийто дял възлиза на 65.9% от вноса от трети страни.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни е отрицателно и е в размер на 1 188.2 млн. лева за 2016 година, отчитат от НСИ.