От Сметната палата публикуваха отчетите за предизборната кампания на участниците в парламентарните избори на 26 март 2017 г., съобщиха от одитния орган.

В документите са описани приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г.

Общо 29 са участниците в изборите - 11 партии, 9 коалиции и 9 инициативни комитети, и всички те са представили в Сметната палата отчетите си.

Сметната палата започна одита на участниците в изборите за Народно събрание за случаите, когато декларираните приходи и извършените разходи за предизборната кампания са над 1000 лв. По предварителни данни 26 от 29 участници надхвърлят тази сума.

При този одит става фактическа и документална проверка на даренията, направени от дарителите, на предоставените вещи и услуги за безвъзмездно ползване, дали е предоставена декларация за произход на средствата, когато те надхвърлят една минимална заплата, по банков път ли са постъпили приходите и извършени разходите над 1000 лв., подадена ли е в срок информацията за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс по време на предизборната кампания.

По време на одита финансовите инспектори ще проверят и дали дарените и предоставени за предизборната кампания пари съответстват на доходите на лицата, когато средствата са над 1000 лева.

Финансирането на партии у нас отвън не би било проблем, ако…

Финансирането на партии у нас отвън не би било проблем, ако…

Най-големите ни политически партии са били финансирани отвън

Ще се провери дали е спазена определената забрана за финансиране и подпомагане на предизборната кампания, както и дали има съответствие на отчетените разходи с установените от извършените проверки. Обект на проверка ще бъде и предоставената информация от доставчици на стоки и услуги. Одиторите ще видят дали съвпада определеното от Изборния кодекс ограничение на общия размер за финансиране на предизборната кампания.

Девет партии са без финансови отчети за 2016 г.

Девет партии са без финансови отчети за 2016 г.

Могат да ги глобят от 5000 до 10 000 лв. или СГС да ги разпусне ако им е за 2-ра година

Отчетите на партиите, коалициите и инициативните комитети са публикувани в Единния регистър по Изборния кодекс.