Сметната палата ще направи одит на съответствието на Националната служба за охрана (НСО) и на Националната разузнавателна служба (НРС), които не са проверявани от няколко години, обяви Валери Димитров.

Председателят на Сметната палата обяви, че голяма част от програмата за одити през 2012 г. е свързана с приходите и разходите на партиите и другите участници в изборите през 2011 година. Ще се търси и информация от медиите за сключените с тях договори. Ще се проверява и държавната субсидия, получавана по Закона за политическите партии, изтъкна Димитров, цитиран от БиТиВи.

До края на март партиите трябва да предоставят и финансовите си отчети. Покрай изборите ще се проверяват 1 700 отчети на партии, коалиции и инициативни комитети.

Съгласно новия закон за Сметната палата се прави текущ контрол на ведомствата, с който бързо да се отстраняват проблемите и да се подобрява отчетността. Досега Сметната палата не можеше да проверява второстепенни разпоредители с бюджетни средства, посочи Валери Димитров. Текущият контрол вече се превръща в непрекъснат от тази година, подчерта той. Такъв контрол  през 2012 г. ще има в 215 бюджетни организации.

Сметната палата ще направи одитна проверка и на "Авиоотряд 28", който вече е първостепенен разпоредител с бюджетни средства.

Ще се проверяват обществените поръчки и такса "смет" в големите общини като Варна, Русе Бургас, Силистра, Шумен, Плевен, Благоевград. Обект на проверка ще са и общините, които имат бюджети над 10 млн. лева, както и някои с по-малък бюджет, определени чрез анализ на риска. Всички малки общини вече ще бъдат проверявани поне веднъж на четири години.

Сред проверяваните ведомства са още МВнР, МИЕТ и ДФ Земеделие" , Столична община и Министерството на правосъдието, както и научните институти на Селскостопанската академия. Ще бъдат одитирани БАН и големите университети, сред които СУ "Св. Климент Охридски" и Военна академия "Георги Сава Раковски".

Сметната палата приоритетно проверява как се изпълняват проектите по оперативните програми на ЕС, съобщи още Валери Димитров.