Последните данни от паричната статистика на БНБ създават впечатление, че криза в страната няма. Статистиката за първото тримесечие на 2021-а показва, че независимо от локдауна и спестяванията и кредитите на гражданите и фирмите нарастват значително в сравнение с първото тримесечие на 2020-а когато икономиката все още не бе затворена. Ето какво пише в паричната статистика на БНБ по този въпрос:

"В края на март 2021 г. депозитите на неправителствения сектор са 95.670 млрд. лв. (75.9% от БВП), като годишното им увеличение е 12.2% (12% годишно повишение през февруари 2021 година). Депозитите на нефинансови предприятия (това са фирмите) са 29.971 млрд. лв. (23.8% от БВП) в края на март 2021 година. В сравнение със същия месец на 2020 г. те се увеличават с 16.1% (13.3% годишно повишение през февруари 2021 година).

54% от бизнеса предвижда затруднения при погасяване на кредитите си

54% от бизнеса предвижда затруднения при погасяване на кредитите си

В онлайн анкета на БСК предлагат удължаване и промяна на мерките в подкрепа на бизнеса

Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 14.2% на годишна база през март 2021 година (13.9% годишно повишение през февруари 2021 г.) и в края на месеца достигат 2.846 млрд. лв. (2.3% от БВП).

Депозитите на Домакинства и НТООД са 62.852 млрд. лв. (49.9% от БВП) в края на март 2021 година. Те се увеличават с 12% спрямо същия месец на 2020 г. (11.3% годишен ръст през февруари 2021 година)".

Вижда се, че единствения спад е при депозитите на други финансови институции в това число и външно финансиране, което е обяснимо на фона на прилива на вътрешен ресурс.

Горе-долу същата картина е и при кредитирането.

Лихвени колебания и по кредитите, и по депозитите

Лихвени колебания и по кредитите, и по депозитите

Очаква се лихвените нива по депозити и кредити да остане непроменена през идните 6 месеца

"В края на март 2021 г. кредитите за неправителствения сектор са 66.285 млрд. лв. (52.6% от БВП) при 65.901 млрд. лв. към февруари 2021 г. (52.3% от БВП). През март 2021 г. те се увеличават на годишна база с 4.6% (4.1% годишно повишение през февруари 2021 година). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 280.2 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 280.2 млн. лв. (в т. ч. 19.9 млн. лв. през март 2021 година) като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити.

Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 2.7% на годишна база през март 2021 г. (2.6% годишно повишение през февруари 2021 г.) и в края на месеца достигат 35.765 млрд. лв. (28.4% от БВП).

След 9 месеца криза с близо 8.4 млрд.лв. растат депозитите на граждани и фирми

След 9 месеца криза с близо 8.4 млрд.лв. растат депозитите на граждани и фирми

Данните на БНБ показват, че за немалка част от бизнеса и населението ситуацията далеч не е трагична

Кредитите за Домакинства и НТООД са 26.085 млрд. лв. (20.7% от БВП) в края на март 2021 година. Спрямо същия месец на 2020 г. те се увеличават със 7.1 (6.3% годишно повишение през февруари 2021 година). В края на март 2021 г. жилищните кредити са 12.367 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 11.9% (11.3% годишно увеличение през февруари 2021 година).

Потребителските кредити възлизат на 12.170 млрд. лв. и се увеличават с 5.5% спрямо март 2020 г. (4.8% годишно повишение през февруари 2021 година). На годишна база другите кредити намаляват с 24.6% (25.5% годишно понижение през февруари 2021 г.), като достигат 378.5 млн. лева.", пише в паричната статистика на БНБ за март.

Депозитите на заможните българи бързо нарастват, а на най-бедните се топят

Депозитите на заможните българи бързо нарастват, а на най-бедните се топят

Спестяванията на милионерите се покачват най-бързо

На фона на тези данни изглежда, че жизнеспособните фирми и икономически активното и конкурентноспособно население вече трайно са намерили своя модус вивенди за работа в настоящите условия и продължават да бъдат гръбнака на икономиката, бюджетните приходи и от там на финансовата и икономическа стабилност в България. Въпросът е каква част от общия бизнес и населението е тази жизнеспособна и креативна група? И още по-важния въпрос е до колко тя е устойчива на бъдещи икономически шокове (в това число и евентуални данъчни такива) породени от политически действия или бездействия.