УниКредит Булбанк и СЖС България, част от водещата международна група за контрол и сертификация на стоки и услуги, подписаха споразумение за сътрудничество по програмата на УниКредит Булбанк за малък бизнес "Заедно в Европа", съобщава prontosofia.com.

Според договора СЖС България ще извършва първоначални и последващи оценки според критерии на УниКредит Булбанк на фирми, които кандидатстват за кредитиране по програмата на банката "Заедно в Европа".

Крайната оценка на СЖС България ще подпомогне формирането на оценката на кредитния риск на УниКредит Булбанк, както и бързото взимане на решение за отпускане на кредит.

Компаниите, сертифицирали своите системи за управление в СЖС България, ползват специални преференции за кредитиране от УниКредит Булбанк. Експертната подкрепа за фирмите продължава и след отпускане на финансирането.

Специалистите на СЖС България и банковите консултанти дават насоки за по-нататъшните действия до успешното финализиране на инвестиционните намерения на фирмата.

Този последващ анализ намалява кредитния и управленския риск на предприятието и увеличава възможностите за усвояване на субсидии по програми на Европейския съюз.

Програмата "Заедно в Европа", която е носител на наградата „Финансов продукт на годината" 2007, има за цел да подкрепя малкия и среден бизнес в България в процеса на повишаване на конкурентноспособността му на европейския пазар с въвеждането на международните стандарти за управление на качеството.

Кредитите по програма "Заедно в Европа" са с максимален срок седем години и до една година гратисен период при опростена и ускорена процедура на разглеждане и вземане на решение.

Размерът зависи от инвестиционните нужди на фирмата.

Лихвата зависи от размера, срока на заема, обезпечението и рейтинга на предприятието според СЖС България или според другия основен партньор на банката Moody International.