През 2019 г. се планира в държавната хазна да постъпят 43,9 млрд. лв. приходи. Средно за един календарен ден българите ще изработват по 319 млн. лв., съобщават от Института за пазарна икономика. Ще са необходими 138 дни, за да се попълни хазната, което означава, че Денят на данъчна свобода през тази година ще настъпи на 18 май. Тогава гражданите ще спрат да работят за държавата и ще започнат да работят за себе си.

Датата е символична и показва кога държавната хазна ще се попълни, ако всичко изработено бъде незабавно изземвано. Въпросните 138 дни отразяват общите приходи в консолидираната фискална рамка за 2019 г. От ИПИ посочват, че има някои специфични моменти, които следва да се отчетат.

На първо място живеещите в България отново ще получат помощ от европейските данъкоплатци, които ще ги "отменят" за малко над 8 дни работа към държавата. Това отразява заложените в бюджета близо 2,7 млрд. лв. помощи от ЕС. Местните данъкоплатци ще работим до 9 май за държавата, а в дните до 18 май ще бъдем отменени от европейските данъкоплатци.

Вече може да сметнете колко давате на държавата годишно

Вече може да сметнете колко давате на държавата годишно

В сайт на ИПИ проверяваме своята "разходна бележка"

Трябва да се отчетат и планираните 2 дни за отработване, които отразяват заложения дефицит от 600 млн. лв. по консолидираната фискална програма. През последните три години заложеният в бюджета дефицит не се реализира, поради което се очаква и през 2019 г. в бюджета да има излишък, така че да няма дни за отработване;

Общо 34 дни ще отделим, за да попълним приходите от ДДС. За приходите от акцизи ще са ни нужни близо 17 дни. За осигуровките ще ни е нужен малко над месец - 24 дни за социално осигуряване и 9 дни за здравно. Приходите от подоходните данъци ще попълним за близо 12 дни, а тези от корпоративни данъци - за малко над 8 дни. Други почти 7 дни ще работим, само за да платим държавните и общински такси.

През последните години се наблюдава устойчива тенденция дните, нужни на българските данъкоплатци да попълнят тяхната част от бюджета, да бъдат все повече и денят на данъчна свобода да идва все по-късно през годината. Това означава, че реално данъчната тежест в страната нараства.

13 май - денят на данъчната свобода на българите

13 май - денят на данъчната свобода на българите

През 2018 г. работим 132 дни за хазната

Планира се преразпределението през приходната част на бюджета да достигне 37,7%, което е най-високата стойност за последните 10 години. Пример за покачването на данъците са осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, за които отделяме все повече през последните години - през 2017 и 2018 г. имаше покачване на вноската за пенсия с по 1% на година, а през 2019 г. беше покачен максималният осигурител праг.

Сметката разпределя данъчното бреме върху абсолютно всички български граждани, но работещите понасят в най-голяма степен тежестта на хазната. За работещите българи данъчната тежест е близо 50%, тоест за тях Денят на данъчна свобода идва чак в края на юни.

Всеки може да изчисли своя Ден на личната данъчна свобода на специализираната страница "Моите данъци" - www.kolkodavam.bg.