Започва традиционната лятна промоция по имуществено застраховане на застрахователна компания „Армеец”. От компанията съобщават, че всички нейни клиенти могат да осигурят защита на своя дом, като сключат застраховка „Защитен дом“ с 45% отстъпка. Това може да стане от днес до края на септември. 10 лева е минималната застрахователна премия.

ЗАД „Армеец” предоставя отстъпки за потребителите и за липсата на щети, комплексно застраховане, еднократно плащане на премията и при самоучастие. По този начин общият сбор на приложените отстъпки може да достигне 50 %.

От дружеството обръщат внимание на факта, че всички полици, които са сключени при промоционални условия и при които не са регистрирани щети, запазват преференциите при подновяване на застраховката „Защитен дом“ на следващата година.

Продуктът бил разработен така, че да се осигури пълно застрахователно покритие на жилищни, вилни и стопански сгради. Застрахователното покритие включвало и направените в тях подобрения, общо обзавеждане и лични вещи, битови електроуреди - аудиовизуална и електронна техника, стопанско имущество, произведения на изкуството и други.

От „Армеец” са убедени, че широкото покритие на застраховката „Защитен дом” и ниските й премийни ставки са най-добрата възможност за защита на имуществото от непредвидени събития като пожар, мълния, природни бедствия, аварии на ВиК, късо съединение, токов удар, вандализъм, кражба чрез взлом, кражба с техническо средство, грабеж и много други всекидневни рискове и опасности.

Клиентите могат да се възползват и от предлаганите от компанията допълнителни улеснения. Например, за да бъде сключена застраховка „Защитен дом” не е необходимо да бъде правен първоначален оглед на дома. Не се изисквали и документи за собственост. Предварителен опис пък не е необходим при застраховане на вещи срещу „Кражба чрез взлом”, „Кражба с техническо средство“ и „Грабеж“ до 4000 лева.

Желаещите да сключат застраховка могат да го направят във всички офиси на компанията в цялата страна, както и при застрахователните посредници, работещи с „Армеец”.