Министерският съвет в оставка упълномощи заместник-министъра на финансите Маринела Петрова да подпише Меморандум за разбирателство с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Подписването на документа ще подпомогне създаването на Звено за консултации по Плана за инвестиции за Европа, т. нар. План "Юнкер". Това ще бъде в помощ на българските предприемачи, публичните институции и власти при подготовката и структурирането на качествени проекти, които да бъдат финансирани по Плана "Юнкер".

Основната задача на Меморандума е да се преодолее съществуващото към момента несъответствие между големия брой проектни идеи в страната, които биха могли да бъдат реализирани с помощта на Европейския фонд за стратегически инвестиции, и липсата на голям български стратегически проект, който да е подкрепен по Плана "Юнкер".

Звеното за консултации се предвижда да бъде създадено до края на март 2017 г. към "Фонд мениджър на финансовите инструменти в България" ЕАД, който ще поеме всички финансови разходи от българска страна за структурирането му.

От Европейската инвестиционна банка планират да подкрепят институционализирането на Звеното с директна помощ чрез увеличаване на персонала/експертите, заети с консултантска дейност. Банката ще бъде и партньор при предоставянето на консултантски услуги, което ще ускори процеса по структуриране на проекти.

Усилията са в продължение на сътрудничеството между България и Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ), което беше реализирано с подписването на Меморандум за разбирателство между ЕИБ и Българската банка за развитие в края 2015 г.

Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси е създаден в партньорство между Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия и има задача да подпомага процеса по разработване на проекти в Европейския съюз.

Областите, в които Звеното за консултации ще предоставя помощ на частния и публичния сектор, са в идентифицирането, приоритизирането, подготовката, структурирането и изпълнението на стратегически проекти.

То ще подкрепи малките и средните предприятия при структурирането и подаването на техните проекти и ще ги подпомогне при адресирането на затрудненията, които те срещат при реализиране на намеренията им за разрастване и развитие.

Същевременно ще се осигури и благоприятна среда за развитие на стартиращи компании. Подкрепата ще обхваща и по-добър достъп до многообразие от финансови инструменти, комбиниране на различни източници на финансиране и други финансови услуги, което ще помогне на българските предприемачи при превръщането на проектните им идеи в инвестиционни предложения.