Близо 10 млрд, лв. е приносът на здравния сектор към българската икономика. Това е около 6.6% от БВП на България.

Данните са част от докладите "Икономически и стратегически принос на фармацевтичния сектор в България" и "Икономически принос на лечебните заведения в България" изготвени и представени от IQVIA с подкрепата съответно на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България, Българската генерична фармацевтична асоциация, Българската асоциация на търговците на едро с лекарства и съответно на Българския лекарски съюз.

На лечебните заведения се падат около 7 млрд. лв. принос, а на фармацевтичния сектор - около 2,8 млрд. лв.

Болниците генерират 7 млрд. лв. за икономиката, но медиците застаряват

Болниците генерират 7 млрд. лв. за икономиката, но медиците застаряват

България е над средното за ЕС по отношение на практикуващите лекари на глава от населението

Прекият принос на здравния сектор към общия държавен бюджет надхвърля 2,5 млрд. лева или 4,5%. Това включва 1,210 млрд. лв. за лечебните заведения под формата на платени корпоративни данъци, данъци върху доходите на физически лица и осигурителни вноски и 1,3 млрд. лв. за фармацевтичния сектор под формата на данъци, осигуровки и отстъпки към НЗОК за лекарствени продукти.

При цени на производител, които са сред най-ниските в Европа, през 2022 г. и 2023 г. фармацевтичните компании са предоставили на НЗОК съответно 409 млн. лв. и 620 млн. лв. допълнителни отстъпки и компенсации, което се равнява на 28% от бюджета на НЗОК за медикаменти.

Към момента в здравния сектор работят над 134 хиляди души, от които 106 хил. са наети в болнични и други лечебни заведения, а 28 хил. работят във фармацевтичния сектор.

Сумите, изплатени като заплати и компенсации в здравния сектор за една година, възлизат на близо 4 млрд. лв., от които 2,8 млрд. лв. са изплатени в лечебните заведения, а 1,1 млрд. лв. във фармацевтичния сектор.

Значителният принос на здравния сектор към българската икономика се генерира на фона на разходи за здравеопазване, които, въпреки че бележат ръст през последните години, са под средното ниво за ЕС - едва 8,6% от БВП. В ЕС е 10.6%. 

Христо Хинков: Прокуратурата трябва да се заинтересува какво става в Пирогов

Христо Хинков: Прокуратурата трябва да се заинтересува какво става в Пирогов

Големите играчи в здравето - частните болници и производителите на лекарства