Поне 15% от бюджета на НЗОК трябва да се отделят за специализирана извънболнична помощ. В момента се отделят 6%. Това стана ясно от думите на зам.-председателя на БЛС д-р Галинка Павлова по време на обсъждане "Специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) - състояние и перспективи".

Между 850 и 950 лв. получават специалистите по извънболничната помощ, гласи проучване, направено от БЛС сред 176 специалисти.

Има прогресиращ отлив на кадри. Заради това около 65% от работещите в извънболничната помощ специалисти са на възраст между 55 - 65 години, добави д-р Павлова.

В проучването се очерта сериозен дефицит на специалности по области - липсват кардиолози, ендокринолози, офталмолози, невролози, педиатри, пулмолози и др.

"Лечебните заведения трупат и дългове, като 80% от ДКЦ-тата имат неразплатени задължения към НАП, към доставчици и задължения по трудови възнаграждения. Сградния фонд също е в лошо състояние - 67,4% и повече от половината ДКЦ-та имат нужда от ремонт, но не могат да го финансират сами", допълни д-р Павлова.

Форумът бе открит от председателя на БЛС д-р Венцислав Грозев. Той призова за съсловен синергизъм и обединение около общи политики.

"Наша е задачата да поставим основите на промени, които да доведат до ефективно и качествено здравеопазване", коментира д-р Грозев. Председателя на съсловната организация допълни, че най-сериозният проблем в сектора, продължава да бъде липсата на реална оценка труда на медицинските специалисти и на изпълняваните медицински дейности, което на практика дестабилизира цялото здравеопазване.

"Работещите в сектора са най-точния коректив, на това което може и трябва да се промени", коментира председателят на здравната комисия д-р Даниела Дариткова.

Тя допълни, че е важно всички да работят единно за благополучието на пациентите, без да има разпокъсване на отделните нива в обслужването и предоставянето на медицинската услуга.

Депутатът от БСП проф. Георги Михайлов, който е член на здравната комисия изрази притеснения от съществуващия дисбаланс в сектора. Според него той може да бъде разрешен чрез последователна и колективна работа между институциите и съсловните организации, изнасяне на дейности от болнична в извънболнична помощ, с което лечебните заведения за БП ще се разтоварят от излишни процедури и ще се издигне ролята на СИМП в сектора, и не на последно място, спешно остойностяване на медицинските дейности.

На форума бяха изведени дългосрочни и краткосрочни мерки за оздравяване на сектора и в частност на специализираната доболнична помощ. Всички присъстващи подписаха декларация. В нея има обсъдените решения и препоръки. Тя ще внесена в Министерство на здравеопазването, здравната комисия и НЗОК.

Част от мерките включват въвеждане на електронно здравеопазване, увеличаване на обемите и цените на дейностите изпълнявани от лекарите в СИМП. Предвижда се възможност за изнасяне на дейности от болничната в извънболничната помощ, разширяване на опциите за диспансеризация на пациенти с хронични заболявания, остойностяване на медицинските дейности труд и др.