Над 1 милион лекарствени опаковки седмично са сканирани от системата за верификация на лекарствата през април и май в условията на извънредно положение, съобщават от Българската организация за верификация на лекарствата.

Изпълнителният директор на организацията Илиaна Паунова посочва, че това е най-сигурната гаранция, която пациентът може да получи за произхода и автентичността на своето лекарство.

По време на епидемичната обстановка фармацевтите, които са сред медиците на първа линия в борбата с коронавируса, осигуряват на българските пациенти лекарства с гарантиран произход чрез системата за верификация, която е най-сигурната защита срещу проникването на фалшифицирани продукти в аптеките.

2000 аптеки са се включили в системата за верификация на лекарствата

2000 аптеки са се включили в системата за верификация на лекарствата

В българската система вече са въведени 15 млн. опаковки

По данни на БОВЛ в българската система за верификация на лекарствата вече има данни за 4500 продукта с над 250 млн. опаковки. Над половината от аптеките, свързани със системата, я използват активно, както и над 1/3 от търговците на едро с лекарства.

До края на май са получени 2960 заявки за свързване от аптеки и търговци на едро, като се очаква още около 800 аптеки да се свържат със системата. На седмица се регистрират към 1 милион транзакции - това е около 30% от оборота на лекарствата по лекарско предписание у нас.

Паунова посочва, че при 100% свързване и активност на аптеките се очаква транзакциите да бъдат над 3,5 млн. седмично.

Европейската система за верификация на лекарствата включва националните системи на всички страни членки на ЕС и стартира през февруари 2019 г. У нас системата функционира втора година. Предстои окончателното гласуване на измененията в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които регламентират задължителния характер на системата за верификация и определят размера на санкциите при нарушения.

40% от аптеките у нас - извън системата за верификация на лекарствата

40% от аптеките у нас - извън системата за верификация на лекарствата

Българин замесен в първия случай на фалшифициране на медикамент след въвеждането й