Към края на 2017 година на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в България практикуват 30 078 лекари. Повече от половината лекари у нас обаче са на възраст над 55 години. Това сочат данни от проучване на Националния статистически институт (НСИ) относно медицинския персонал в лечебните заведения у нас.

Над 25% от българските лекари са в пенсионна възраст

Над 25% от българските лекари са в пенсионна възраст

Голяма част от лекарите не се пенсионират, защото няма кой да ги замени

Според данните на НСИ младите доктори в страната ни са малцинство.
От всички медици у нас едва 12.5% са на възраст до 35 години.

9.6% от лекарите са на възраст между 35 и 44 навършени години.

27.2% от лекарите у нас са на възраст между 45 и 54 години.

50.7% от медиците са над 55-годишна възраст.

Снимка 362301

Източник: НСИ

Въз основа на сключен трудов договор спрямо вида на заведението НСИ отчита, че най-голям е делът на младите лекари у нас, които работят в заведенията за болнична помощ - 19.5%, а най-малък - в заведенията за извънболнична дейност - 2.1%. В други заведения младите лекари са 9.1%.

На другия полюс - най-голям дял на хора, навършили 55-годишна възраст, се отчита в заведенията за извънболнична помощ - 62.7%. В болниците 43.3% от медиците са над 55 години, а в другите здравни заведения - 49.3%.

Снимка 362302

Източник: НСИ

Резултатите от проучването на НСИ сочат и че в България на всеки 10 00 души се падат по 43 лекари и 12 зъболекари, като осигуреността на населението с лекари по области варира.
Най-много лекари има в областните центрове с университетски болници. Най-осигурени откъм този показател са гражданите на областите Плевен (60 лекари на 10 000 души), Пловдив и София (51 лекари на 10 000 души), Варна (50 лекари на 10 000 души) и Стара Загора (43 лекари на 10 000 души).

Най-нисък е показателят за областите Кърджали (26 медици на 10 000 души), Добрич и Перник с по 27 лекари на 10 000 души от населението.

Снимка 362305

Източник: НСИ

Данните показва, че на 10 000 души от населението ни се падат средно по 6.4 общопрактикуващи лекари. Най-много в Плевен (8.9 джипита) и Видин (8.6 джипита), а най-малко - в Кърджали (4 джипита).

Най-много зъболекари има в Пловдив - 18/10 000 души. Най-малко зъболекари у нас има в Търговище - 6/10 000 души.

Към края на 2017 година 44.6% от лекарите на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения са мъже, а 55.4% - жени.

Лекарите в Ловеч и Враца имат заплати

Лекарите в Ловеч и Враца имат заплати

Средствата са от безлихвен заем от Министерството на здравеопазването