Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) засилва контрола в заведенията за обществено хранене като превантивна мярка срещу африканската чума по свинете (АЧС).

Африканскатa чума по свинете е на 15 км от Силистра

Африканскатa чума по свинете е на 15 км от Силистра

МЗХ обещава да завърши оградата до края на следващата седмица

Действията на БАБХ са във връзка с постоянните промени в епизоотичната обстановка в Европейския съюз и опасността от засягане на България от заразата по свинете от северната ни съседка Румъния.

Освен в заведенията за хранене, контролът е засилен и в обектите за междинно съхранение на странични животински продукти (СЖП) и моторни превозни средства за превоз на такива продукти.

През първата седмица от действието на заповедта са извършени 177 проверки. Издадени са 69 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия.

Готова е оградата, спираща африканската чума от Румъния

Готова е оградата, спираща африканската чума от Румъния

Към момента няма случай на заразено животно у нас

В хода на проверките се обхваща начина на отделяне, идентифициране и проследяване на всички отпадъци от храни от животински произход (включително и кухненските отпадъци), наричани странични животински продукти (СЖП).

Проверяват се условията на съхранение и начина на унищожаване на такива продукти и в двата вида обекти.

Задължително е унищожаването на всички странични животински продукти да става чрез обезвреждане по методите, посочени в Регламент (ЕО) № 1069/ 2009 в екарисаж или в инсталации за изгаряне и съвместно изгаряне, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните.

Наша порода свине на 2500 г. може да бъде унищожена от чумата в Румъния

Наша порода свине на 2500 г. може да бъде унищожена от чумата в Румъния

Държавата закъсняла с мерките срещу чумата и не се справя