Ръководството на Българския лекарски съюз (БЛС) иска да се изработи Законопроект за изменение и допълнение на закона за бюджета на Националната здравноосогурителна каза (НЗОК) за 2017 г.

Причината за изготвянето на такъв законопроект лекарите виждат в неизплатените надлимитни дейности на болниците за реално осъществена медицинска дейност в болнична помощ за 2015 г., възлизащи на 51 187 хил. лв., както и суми, които управителя на НЗОК предвижда като дефицит за 2017 г.

Според ръководството на БЛС, когато здравноосигуреното лице получи медицинска грижа, включена в гарантирания от бюджета на НЗОК пакет, тази помощ следва да е за сметка на бюджета на НЗОК, а не за сметка на изпълнителя на болнична медицинска помощ.

Според лекарите това е неизпълнение на ангажимента на НЗОК да заплати в пълен обем оказаната медицинска дейност, следователно това е неизпълнение на договорено задължение, което води след себе си законови последствия.

БЛС се опира на решение №3 на Конституционния съд от 8 март 2016 г., което регламентира разпределението на пакета услуги от НЗОК. Според това решение всички извършени медицински дейности от изпълнителите на медицинска помощ трябва да бъдат задължително платени, като за целта следва да се актуализира бюджета на касата при необходимост.

Българският лекарски съюз (БЛС) настоява за актуализация на бюджета на НЗОК за 2017 г. Лекарите искат и цялостно заплащане на реално оказаната медицинска услуга от лечебните заведения. Според лекарите само по този начин може да бъде предотвратена финансова криза на болниците и да се гарантира качествено лечение на пациентите, както и финансова стабилност за здравната система.

Проверките на прокуратурата в НЗОК са притеснителни, заключи Ананиев

Проверките на прокуратурата в НЗОК са притеснителни, заключи Ананиев

Било несериозно да се говори за актуализация на бюджета през месец май

Според председателя на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) Кирил Ананиев обаче не било сериозно да се говори за актуализация на бюджета на НЗОК за 2017 г. по средата на година, през месец май.