Приемната за жертви на домашно насилие в УМБАЛСМ "Пирогов" предоставя консултации дистанционно на денонощната линия за обслужване при кризи - 0700 40 150, съобщиха от лечебното заведение.

Статистиката показвала завишаване на броя на жертвите на домашно насилие.

От болницата посочват, че в тези трудни време на социална изолация, тревога, страх и несигурност хората се сблъскват в по-голяма степен с тези негативни емоционални състояния и трудно откриват пътя за справяне с тях.

В резултат избират дисфункционални поведенчески модели, които рефектират върху най-близките в дома. Нарастват напрежението и насилието в домовете.

Настоящата телефонна линия е дистанционна форма на помощ, предоставяна от "Приемна за жертви на домашно насилие" в рамките на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

Жертвите на домашно насилие може да потърсят консултантите на "Психологичната телефонна линия за обслужване при кризи". Те изслушват и правят оценка на ситуацията, съдействат за помощ от органите на реда, помагат за съставяне на план за безопасност, подпомагат процеса по защита на правата на нуждаещите се.