Мерки за превенция срещу разпространението на коронавируса подготвиха от Агенцията за социално подпомагане преди възстановяването на дейността на социалните услуги, съобщиха от АСП.

До края на извънредната епидемична обстановка остават забранени посещенията и настаняванията в услугите с целодневна грижа за деца и възрастни. В сградите трябва да се извършва често почистване, проветряване и дезинфекция. Контролът на входовете трябва да е засилен, като няма да се допускат хора с повишена температура или грипоподобни симптоми. 

Доставчиците на социални услуги трябва да подсигурят предпазни средства - дезинфектант за ръце, маски, шлемове, ръкавици и др. за служителите. Потребителите, които посещават услугите, също трябва да носят маски.

Приемат заразените от дома за възрастни в Кула в болници в Лом, Монтана и София

Приемат заразените от дома за възрастни в Кула в болници в Лом, Монтана и София

Заразените нямат симптоми според кмета на Кула

Разписаните мерки са резултат от анкета, проведена сред доставчици на социални услуги - 296 центъра за подкрепа на деца и младежи и 237 услуги за възрастни.

Всички са изразили желание поетапно да бъдат възстановени посещенията, като в началото да се правят само индивидуални консултации. Ще продължи предоставянето на онлайн консултации от психолози, логопеди и социални работници, които бяха търсени и актуални по време на извънредното положение.

Някои от организаторите на социални услуги смятат, че услуги може да се предоставят и групово при определен график, но част от потребителите изпитват притеснения от социални контакти, тъй като имат отслабена имунна система.