Лекарите негодуват срещу измяна в закона за бюджета на НЗОК. В официално писмо Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България заявява несъгласието си с предложена промяна в Закона за бюджета на НЗОК.

Предложението е държавата да изплаща дължимото след представяне на документ, в който да се посочват номерата на издадените документи за заплатените суми от пациента. Това касае начина на плащане на таксата за посещение при лекар от пенсионери.

Пенсионерите плашат 1 лв. при посещение при лекар, а остатъкът от 1.90 лв. се покрива от държавния бюджет. Разликата до момента се изплаща на основание на отчетените в РЗОК/НЗОК амбулаторни листи, подадена спецификация и накрая фактура за получената сума и то със закъснение от около 1 до 2 месеца.

Според лекарското сдружение отчитането на номера на касовата бележка не може да бъде основание за изплащане на разликата, тъй като източниците на финансиране са различни и отчетената сума е различна. Освен това, лекарят може да не получи заплащане от пенсионера или самият той да не поиска такова. Това обаче не освобождава държавата от поетия ангажимент да заплати разликата.

Джипитата смятат, че единственото основание за изплащане на разликата от 1.90 лв. от дължимата такса са отчетената чрез амбулаторните листи извършена дейност.

Притесненията на НСОПЛБ са, че с подобна промяна в закона ще се доведе до допълнителна бумащина, както и до неизплащане на дължими суми за извършена дейност.