Броят на хоспитализираните с COVID-19 достигна 7000 души - това е най-високият дял на настанени в болница от началото на пандемията. Нарастването на седмична база е много малко, но може да се направи предположение, че е достигнат капацитетът на здравната система за прием.

Такава позиция изрази социологът Георги Стойчев във връзка с данните с епидемичната обстановка.

Той подчертава, че същевременно на седмична база новите случаи бележат спад.

"Новите случаи за деня и седмицата бележат значителен спад в сравнение с предходните данни за неделя и на седмична база. Намалението за 7 дни с 10%, въпреки че изглежда сериозно, е признак за "плато". В седмицата от 23.11. до 30.11. спадът е бил с над 12%. Осезаем ефект върху този показател от последно въведените мерки все още не може да се очаква. Към края на предстоящата седмица ще може да се правят заключения дали те оказват очаквания резултат върху разпространението на вируса или не. Този извод се прави и при условие на продължаващо четвърта седмица намаление в броя на направените PCR тестове, както и все по-масовото ползване на бързи антигенни тестове, които не са част от официалната статистика." - коментира социологът.

Остава висок обаче делът на положителните проби.

"Процентът положителни тестове е един от двата останали сериозни индикатори за разпространението на вируса. Неговият дял също бележи малък спад за 7 и за 14 дневен период. При всички условности на тестването и обявяването на официалната статистика, от процентът положителни може да се направи изводът, че има леко намаление на разпространението на заразата. Въпреки това изключително високият дял на позитивни проби означава, че вирусът циркулира свободно в популацията и триседмичните частични мерки трудно могат да го поставят под контрол. Критерият на ECDC за висок процент положителни е над 4%." - отбелязва Георги Стойчев.

577 нови случая на короновирус, 7000 души са в болница с COVID-19

577 нови случая на короновирус, 7000 души са в болница с COVID-19

Най-много са новите случаи в София, Варна и Бургас...

"В няколко поредни заповеди на МЗ беше определян праг за лечение на болни от COVID-19 на малко над 7000 души. Макар този брой да беше увеличаван многократно до над 11000 легла, системата изглежда претоварена и на предела на възможностите си. Допълнителна проблем е заразеният медицински персонал, което оставя цели отделения и клиники без възможност да лекуват пациенти. Само за последните две седмици са установени 2147 медици вирусоносители. Интензивните също са на най-високите си стойности за последните 9 месеца. Техният брой се е увеличил драстично през изминалата седмица. Нарастването на настанените в болница и реанимация се случва въпреки огромния брой починали през миналата и предходната седмици - общо 1917 души. Голямата част от тях, вероятно над 90%, са починали в болнични структури, което прави и хоспитализирани и интензивни много повече от това, което механично може да бъде пресметнато в публикуваната статистика." - допълва социологът.

Той отбелязва и рекордния брой излекувани през седмицата: "Ръстът обаче е недостатъчен, като се отчита фактът, че по-голямата част от тях са лица без или с леки симптоми, останали за домашно лечение. Все пак 80% от вирусоносителите са в тази група. А излекувани са всички след преминаване на четиринадесетдневен период на изолация, ако нямат изявени клинични симптоми. Следвайки този алгоритъм, по-голямата част от лицата, които са били установени като заразени в периода от 16.11. до 22.11. (общо 23659 души) трябва да са обявени за излекувани през изминалата седмица. Но има данни за нови едва 13652 души в тази група, а за 10000 души липсва яснота. Част от тях са продължили лечението си по-дълго, други малка част са починали, но въпросът за по-големият дял остава отворен. Този феномен предстои да бъде изследван."

От днес и в Благоевград даряват кръв за реконвалесцентна плазма

От днес и в Благоевград даряват кръв за реконвалесцентна плазма

Кръвта ще се транспортира до столицата...

Друг акцент в анализа е нарастващата смъртност: "Починалите продължават да се увеличават, като през изминалата седмица броят им за 7 поредна седмица расте и поставя антирекорди. Увеличението на смъртните случаи от COVID-19 е част от общия ръст на този показател в страната. Усложнената епидемична обстановка е предпоставка за висока скрита смъртност от вируса, поради невъзможност за предоставяне на бърза и ефективна медицинска помощ. Увеличава се и косвената смъртност заради претоварената здравна система. Ефектът от мерките може да бъде оценен обективно само чрез анализ на смъртността, която не се влияе от тестването. Тя и процентът положителни проби остават сравнително обективните показатели за разпространението на вируса."

Сериозен риск за здравната система представлява нарастващият брой заразени медици, въпреки спада в общата заболяемост.

"Делът на здравните работници в общия брой нови случаи расте, като се увеличават и починалите от вируса медици. Капацитетът на здравната система се определя именно от човешкия ресурс, като изваждането от кабинети и болници на толкова много специалисти поставя в риск възможността за предоставяне и на първична медицинска помощ." - предупреждава Стойчев.

Спорде него е необходимо да се въведат допълнителни мерки.

"Всички заключения направени до тук, както и показаните в публичното пространство нарушения на противоепидемичните ограничения, водят до извода, че е необходимо въвеждането на коригиращи мерки. Нарушителите трябва да бъдат санкционирани, а там където не е възможно спазването на правилата дейностите да бъдат забранени за срок от поне 2 седмици." - обобщава социологът.

И в Плевен започват да набират дарители на плазма за лечение на COVID-19

И в Плевен започват да набират дарители на плазма за лечение на COVID-19

Кръвната банка в града разполага с два апарата...