През седмицата новите случаи на коронавирусна инфекция се задържат на ниво средно около 3200 души - това е предпоставка за предстоящо намаляване на разпространението на заразата. В областните градове заболяемостта се задържа на сравнително високи нива, посочва социологът Георги Стойчев.

София и Кърджали са двата региона, където се наблюдават най-сериозни тенденции на намаляване на случаите.

В столицата са налице и косвени причини, какъвто е достъпът до антигенните тестове, което създава скрита заболяемост. С промяната в Националния рамков договор за достъпа до антигенните тестове този показател също се променя, отбелязва социологът. Направление за PCR-тест вече ще се издава и на лица, които са с положителен резултат от бърз антигенен тест.

3280 нови случая на коронавирус, 156 жертви

3280 нови случая на коронавирус, 156 жертви

Расте броят на пациентите в болниците...

"В Кърджали ситуацията вече изглежда спокойна, като областта излезе трайно от червената зона. В други малки области като Видин, Ловеч и Търговище е в ход подобна тенденция. В последната има обективни предпоставки да се наблюдава такъв процес, а именно въведените сериозни ограничения на локално ниво преди общите мерки за страната. В региона затвориха заведения, училища и забраниха събиранията на хора.

Интересни остават процесите и техните причини в Кърджали, Видин и Ловеч. Във Видин и Ловеч има основания да се направи предположение, че тестването е значително ограничено, поради липса на близки PCR лаборатории. Техните проби се изпращат в други области, основно в София, където да бъдат изследвани, а това лимитира възможността за тестване. При Кърджали ситуацията изглежда различна. Отдалечеността на областта от индустриални центрове, особеностите на релефа и трудно достъпните места, както и начинът на живот на населението в региона изглежда са нужните предпоставки за ограничаване на заболяемостта. Въведените противоепидемични мерки оказват общото влияние и там, както и в останалата част на страната." - казва още Георги Стойчев.

Той посочва като значим фактор за региона и ситуацията в съседна Турция: "Трансграничният транспорт на пътници и товари значително намалява заради рестрикциите въведени от турска страна, като и движението на населението в самата Турция е ограничено. Така възможностите на живеещите в града и околностите за събиране и пътуване, основните предпоставки за предаване на вируса са драстично намалени. Кърджали вероятно ще се окаже първата област в България, където официалната заболяемост ще се падне под критичното ниво от 50 заразени на 100 000 души население."

Стойчев коментира и мерките на ниво ЕС:

"Наближаващите коледни и новогодишни празници станаха повод за ЕК да изпрати съобщение относно препоръчителните мерки за овладяване на ситуацията с COVID-19 през зимния сезон ("Staying safe from COVID-19 during winter"). В съобщението се реферира към необходимостта да се задържат по-ниски нива на разпространението на вируса. Предложен е набор от мерки, които държавите-членки биха могли да предприемат.

Мерките са групирани в следните области:

- Физическа дистанция и ограничаване на социалните контакти

- Укрепване на тестването и проследяването на контактите

- Безопасно пътуване

- Отдаване на приоритетно значение на капацитета на здравната система и персонал

- Справяне с умората от пандемията

- Разработване на имунизационни стратегии против COVID-19.

Съобщението завършва с информация относно внедряването на ваксини за COVID-19, до което предстоят още няколко месеца. Набляга се на нуждата от пропорционалност на въвежданите мерки и ясна комуникация към обществото.

Отправя се призив за продължаване на сътрудничеството и координацията между държавите-членки на европейско ниво."