Със заповед на здравния министър Киирил Ананиев, от 4 май се допуска и упражняването на индивидуален спорт на открито, в т. ч. тенис, колоездене, лека атлетика, голф и др., при спазване на дистанция от най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи.

Допускат се и посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, при спазването на противоепидемични мерки.

Трябва да се провежда на задължителен филтър на входа, като на всички посетители се измерва телесната температура. Не се допускат лица с повишена телесна температура и се осигуряват условия за спазване на дистанция от 2,5 метра между чакащите да влязат.

Обработката и дезинфекцията на водата в плувния басейн, трябва да се извършва по начин, осигуряващ поддържането на остатъчен свободен хлор във водата 0.4-0.5 мг/л, а тоалетните, съблекалните, съдовете за отпадъци, общите части, уредите, помещенията и другите съоръжения да се почистват и дезинфекцират най-малко на всеки един час.

Трябва да се осигурят диспенсери с дезинфектант, течен сапун и еднократни кърпи за ползване от посетителите, персоналът трябва да е със защитни маски за лице и с ръкавици.

След всеки посетител се дезинфекцират използваните принадлежности (чадъри, шезлонги, столове, гардероби и др.), създава се организация за недопускане струпване на много хора едновременно в общите помещения (съблекални и тоалетни).

Разстоянието между шезлонгите на два чадъра в площите на открито около басейните да бъде най-малко 4 метра, а когато единият чадър се ползва от повече от двама члена на едно семейство, минимум 8 метра. Един чадър да се ползва от не повече от две лица или членовете на едно семейство.

Водни атракциони, включително и такива за деца няма да работят.

Ананиев отваря заведенията, но при спазване на мерки

Ананиев отваря заведенията, но при спазване на мерки

Масите на не по-малко от 2,5 метра и не повече от четири души на маса