Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която допуска посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на противоепидемични мерки.

Разполагането на масите да е по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство.

Борисов разхлабва мерки за всички, които го пожелаха

Борисов разхлабва мерки за всички, които го пожелаха

Автоинструктори, индивидуален спорт, заведения на открито

Обслужващият персонал трябва да е с поставена защитна маска за лице и да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител.

На видни места трябва да се поставят диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението.

Със заповедта на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните - БАБХ се възлага, съгласувано с министъра на здравеопазването, в срок до 5 май да определи и други изисквания и организация на работа на тези обекти.

Собственици на заведения излизат на протест

Собственици на заведения излизат на протест

Искат да отворят външните части на обектите си