Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса одобри проект на Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между НЗОК и Българския лекарски съюз за 2018 г. Анексът отразява увеличението на цените на голям брой клинични пътеки с между 10-30%, като е обърнато особено внимание на неонатологичните и педиатричните пътеки.

В областта на неонатологията увеличението на клиничните пътеки е с 20-30%, т.е. от 1440 лева до 1670 лева.

Също с 20-30% е и увеличението на клиничните пътеки за лечение на деца. Това означава от 840 лева до 2 400 лева.

Лекарите искат от НЗОК по-скъпи клинични пътеки в педиатрията

Лекарите искат от НЗОК по-скъпи клинични пътеки в педиатрията

Ниската цена е за сметка на заплащането на труда на лекарите и медицинските сестри, посочва Маджаров

100% е увеличението на клиничната пътека за септични (бактериални) артрити и остеомиелити при деца под 18-годишна възраст - 2400 лева.

Пътеките за диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детската възраст, пък се увеличават с 30% - 1300 лева.

Надзорният съвет реши да се освободят средства в размер на 50 000 лв. от "Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи", с които да се увеличат средствата за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ през 2019 г. Целта е да се обезпечат финансово увеличените цени на клиничните пътеки.

Не се очакват проблеми с отчитането на изпълнителите на болнична медицинска помощ по сключените им договори с НЗОК, тъй като промените ще бъдат технологично обезпечени в информационната система на НЗОК.

От лятото увеличават цените на недофинсираните клинични пътеки

От лятото увеличават цените на недофинсираните клинични пътеки

По думите на Кирил Ананиев целта е да се подобри финансирането на здравеопазването в страната