Една от големите книгопечатници в Пловдив промени дейността си и започна производство на защитни шлемове срещу коронавирус , съобщи БНТ.

По думите на управителя Манол Пейков, произвеждат между 500 и 1000 шлема на ден. Част от тях продават, а друга даряват.

Персоналът от 80 души се труди с намалено работно време, но така не се налагат съкращения, обяснява той. 

50 шлема били закупени от болница в Лион, като от печатницата решили да им подарят още 100 броя.