Имате ли мнение, защо се позволява такъв дисонанс по отношение на финансирането на отделните специалности в болничната помощ? Твърде високо ли са оценени процедурите в областта на кардиологията, или са твърде ниско тези в педиатрията? Понятието относителна тежест при финансирането на медицинската дейност говори ли Ви нещо? А понятията европейски стандарт и справедливост? Според Вас, действащото съотношение 30:1, като разлика в заплащането между отделните направления ("клинични пътеки") нормално ли е?

Това питат от организацията Български лекари за ново здравеопазване в отворено писмо до здравния министър, управителя на Националната здравноосигурителна каса и редседателя на парламентарната комисия по здравеопазване. 

Тяхното предложение е да се въведе стандартната за Европейския съюз относителна тежест при финансирането на медицинските услуги. Ако се постигне това, един ден в системата вероятно ще има функциониращи и частни педиатрични звена, като ясен признак за това, че нещата вървят към добро.

Лекарите искат да знаят как се определя месечното възнаграждение на един директор, който получава 5-цифрена месечна заплата, а същевременно болницата официално е на загуба. 

Апропо, докога ще се позволява изпълнителните директори на лечебни заведения да се разкъсват между административната си и клинична дейност? Помислете и за тяхното здраве, питат още медиците.