Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България - НСОПЛБ, се обръща до медиите, държавата и институциите с отворено писмо, във връзка с появилите се данни и дискусия за промяна в броя на направленията за консултации със СИМП-Специализирана извънболнична медицинска помощ е същият.

НСОПЛБ правят извод, че по незнайно какви причини е направено вътрешно преразпределение, което намалява възможността на ОПЛ- Общопрактикуващ лекар (личен лекар) да консултират с колеги от СИМП, а увеличава възможността на колеги от СИМП да консултират със свои колеги също от СИМП.

НЗОК отпуснала 20% по-малко направления на личните лекари този месец

НЗОК отпуснала 20% по-малко направления на личните лекари този месец

Това спъва пациентите да направят профилактичните си прегледи

Сдружението съобщава коректният прочит на данните - общият брой направления Първична извънболнична медицинска помощ-ПИМП плюс СИМП, по данни на НЗОК.

Брой направления за специалист - Бланка МЗ-НЗОК №3, за I-во и II-ро тримесечие на 2017 г., определени на РЗОК, за изпълнители на ПИМП и СИМП са съответно: ПИМП I-во тримесечие1 366 140 и II-ро тримесечие 1 363 485. СИМП I-во тримесечие 246 991 и II-ро тримесечие 249 646.

Броят направления за ПИМП за II-ро тримесечие е с 2655 по-малък, сравнен с I-во тримесечие. Броят направления за СИМП за II-ро тримесечие е с 2655 по-голям, сравнен с I-во тримесечие.

Допълват, че не са против увеличаването на възможността колегите в СИМП да насочват пациенти за консултации, но са против намаляването на възможността ОПЛ да провеждат консултации на пациентите си.

Касата заявява, че парите за направления не са по-малко

Касата заявява, че парите за направления не са по-малко

Твърденията не отговарят на истината

По отношение на пренасочване на средства от един бюджет към друг, тяхната позиция е ясно обявена - Да не се допуска прехвърляне на средства от едно перо в друго.

Ако някъде е необходима обоснована компенсация да се ползва резервът на НЗОК. Същият не трябва да бъде предварително разпределян като "разписан" бюджет, което е определено погрешна политика и не може да бъде обект на предварително договаряне в процеса на преговори по НРД-Национален рамков договор, както се процедира.