Считаме, че скъсено време за тестване (улеснен достъп и бърз резултат-при антигенните тестове) и обхващане на възможно най-голям брой хора със симптоми (ниска цена, възможност за провеждане във всяка лаборатория) ще доведе до по-бързо и обхватно диагностициране и карантиниране на инфектираните, което ще забави темпа на разпространение на инфекцията като по този начин ще намали прилива на пациенти и към болничните лечебни заведения. Освен това получаването на резултат от тестването в рамките на половин час ще елиминира 24 до 48 часово забавяне на хоспитализация ако се налага такава. Това са предимствата от ползването на "бързите" антигенни тестове.

Тези предимства на "бързите" антигенни тестове изтъкват  в своя позиция до медиите от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари.

Те подчертават, че това не отменя ползването на PCR, но като потвърждаващ тест в определени случаи: отрицателен АГ тест при наличие на симптоми, които продължават по-дълго време или се влошават.

Данните към 05 ноември сочат, че 7.7% от заболелите (активни) са хоспитализирани. Останалите 92.3% се лекуват и проследяват от ОПЛ. От собствени наблюдения на този голям брой болни (активни), които не са хоспитализирани се убедихме, че обикновено ранните прояви на КОВИД-19 при преобладаващия брой пациенти се представляват от най-често от 2 или три симптома. Според европейския CDC симптомите са: кашлица, треска, възпалено гърло, миалгия и отпадналост, затруднено дишане, диария, гадене и повръщане, загуба на вкус и/или мирис. Ние бихме добавили и болка в гърдите и главоболие. Резултатът от рентгенография, доказваща суспектна за КОВИД-19 пневмония, както и анамнеза за контакт с доказано инфектиран с КОВИД-19 са самостоятелни критерии и основание за тестване, допълват от НСОПЛБ.

В тази връзка те предлагат:

  • Да се приеме първоначално изследване с АГ тест за доказване на инфекция със SARS-CoV-2.
  • Положителният резултат от теста да бъде основание за поставяне под карантина или хоспитализация в зависимост от тежестта на заболяването.
  • Антигенните тестове се извършват максимум до 4-я ден от появата на симптомите.

Тест се назначава при наличие на 2 от изброените симптоми: Новопоявила се температура; Новопоявила се кашлица, предимно суха; Новопоявила се отпадналост; Новопоявили се загуба на вкус и/или обоняние; Новопоявило се затруднено дишане или недостиг на въздух; Миалгия; Главоболие; Диария; Гадене и повръщане; Гърлобол; Кислородно насищане <92% или <88% (ако пациентът е с ХОББ) при проведена пулсоксиметрия ако има такава възможност.

Намаленият брой на изискуеми симптоми и увеличеният им брой ще доведе до по-голям обхват и откриване на заразени с КОВИД-19, навременно поставяне под карантина, както и лечение, с последващо намаляване на скоростта на разпространение на инфекцията и намаляване на товара особено върху болничната помощ, отбелязват общопрактикуващите лекари.

Според тях при следните критерии трябва да има основание за назначаване на тест:

  1. Пневмония, суспектна за КОВИД-19, доказана с образен метод на изследване.
  2. Контакт с доказано инфектирано със SARS-CoV-2 лице при поява на поне един симптом от гореописаните.

По думите им PCR трябва да се назначава при отрицателен АГ тест, но при наличие на симптоми, които могат да бъдат свързани с КОВИД-19 и които не се редуцират, утежняват се или се увеличава броят им.

АГ (антигенен тест) тест или PCR могат да се назначават от ОПЛ, както и от всеки лекар, който има сключен договор с НЗОК.

Считаме за уместно в НРД да бъде разписана възможността да бъдат назначавани съответните тестове (PCR, антигенни), да се посочи кой ги назначава, както и да се разпише, че не са лимитирани. Критериите, по които ще се назначават, е по-рационално да се въвеждат като указание, изготвено между МЗ, БЛС и НЗОК. Това би дало възможност за гъвкавост и бързина при евентуални налагани от развитието на епидемията промени, смятат от НСОПЛБ. 

Те предлагат срокът на валидност на направлението за тестване да бъде 3 дни.