Изискването за реимунизации срещу жълта треска се премахва, съобщават от Министерския съвет.

Това става, след като правителството е одобрило промени в Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол. Синхронизираме нормативната уредба в страната с официалните препоръки на Световната здравна организация и действащите международни здравни правила по отношение на ваксинирането срещу заболяването жълта треска на пътуващите в държави с риск от заразяване.

Експертна група към СЗО е направила препоръка за премахване на реимунизациите срещу жълта треска, както и извършване на еднократно ваксиниране, с което се изгражда пожизнен имунитет. Препоръчана е и пожизнена валидност на международния сертификат за ваксинация срещу жълта треска, считано от 10-тия ден от поставянето на ваксина срещу заболяването.

Препоръката е приета с резолюция на Световната здравна асамблея.