Дефицитът на НЗОК към края на годината няма да бъде повече от 30 млн. лв. по различните пера за медицински дейности. Това увери депутатите от здравната комисия председателят на УС на НЗОК д-р Глинка Комитов.

Той представи данни за текущото изпълнение на бюджета на Касата и изтъкна, че планираният дефицит в рамките на 3% буфер, регламентиран в Националния рамков договор за 2017 г. е в размер на 116,800 млн. лв.

Д-р Комитов увери още, че докато той е председател на НЗОК няма да поиска актуализация на бюджета на НЗОК. Според него дефицитът е резултат от финансирането на нови дейности в 67 лечебни заведения, на увеличаване на броя на болниците.

Д-р Комитов припомни, че миналата година по Закона за бюджета на НЗОК средствата, които са били определени за болнична помощ са били в размер на 1,370 млрд. лв. Тази година средствата са увеличени на 1,470 млн. лв. Но заради подписания от НЗОК и БЛС Национален рамков договор за 2017-та са разпределени средства в размер на 1,613 млрд. лв. - колкото са били изпълнените разходи за 2016 г.

Според него има обстоятелства, които водели до намаляване на стойностите за отделните лечебни заведения. Такива сигнали за недостиг на средства в лечебните заведения, включително и за изплащане на заплатите на медицинския персонал, вече са достигнали до председателя на здравната комисия д-р Даниела Дариткова.

Д-р Комитов коментира, че се увеличават централизираните дейности, които се заплащат от НЗОК, без да има лимитиране на тази дейност. Той обясни, че сега за седем дейности - хемодиализа, раждания на новородените, онкологичните дейности. Според него нарастването на централизираните дейности водело до намаляване на средствата на лечебните заведения за болнична помощ в индивидуалните им договори.

По думите му болниците могат да поискат от РЗОК използването на буфера от 3%. Средномесечната стойност за болнична помощ в рамките на миналата година е била 134 млн. лв. Тази година за първите три месеца средномесечната стойност е близо 137 млн. лв., а за следващите четири месеца 133,238 млн. лв. без въпросните 3% буфер.

Очаква се НЗОК да направи одит и контрол на разпределението на бюджета по лечебни заведения, до 25-ти май.

Комитов уточни, че очаква средствата събрани от НАП от здравноосигурителни вноски, да са повече от заложените в бюджета, с което разликата между прогнозния дефицит и очаквания от него дефицит от 30 милиона се компенсира.

Относно текущото изпълнение на бюджета на НЗОК д-р Комитов посочи, че здравноосигурителните плащания за 2017г. са 3,032 млрд. Към момента 929, 473 или 30,7% от заложените в Закона за бюджета на НЗОК средства са изплатени. Има 10,9% ръст на плащанията в размер на 91млн. лв., за отделните здравноосигурителни плащания.

За първична извънболнична помощ по закон са предвидени 200 млн.- 46 777 или 23,4% от бюджетните средства , ръст с 1,4% . В специализирана извънболнична медицинска помощ са заложени 211,400 млн. лв. по закон, а към 31-ви март разходът е с 2,6% по-нисък или с 1,266 млн. лв.

За дентална помощ средствата са 147 млн. лв. или 40,1% и спрямо извършените плащания ръст 19 ,991 млн. лв. 51,4% изпълнение на бюджета заради закупуване на трета дейност и изплащане на отложени плащания в размер 14,447 млн. лв. Здравноосигурителните плащания за медико-диагностична дейност по закон са в размер на 77,5 млн., изплатените са с ръст от 6% или 979 хил. лв.

За медицински изделия предвидените в бюджета средства са 573 хиляди, към 31-ви март изплатените средства са в размер 228, 445 лв. - 30,9 % от предвидените средства по закон.

Д-р Дариткова отправи въпрос от името на ПГ на ГЕРБ и констатира, че има ръст на разходите за лекарства и в същото време са дадени по-малко пари от предвидените за специализирана медицинска помощ. Тя коментира още, че се пестят средства за специализирана извънболнична помощ и направления.

Относно заплащаните онкомедикаменти средствата, приети със закон, той уточни че средствата са в размер на 225,565 млн. лв. Разходът е към 80,650 или 35,8% от бюджетните средства. отчита се ръст с 14, 243 млн. лв. или 21,4%.