Личните лекари и специалистите от извънболничната помощ вече могат да издават електронни направления за всички медико-диагностични дейности, които заместват изцяло хартиените, съобщиха от Информационно обслужване.

Експертите на "Информационно обслужване" АД внедриха в Националната здравно-информационна система (НЗИС) всички над 900 кода за различните изследвания и модулът за издаване на електронни направления за медико-диагностични дейности работи с пълната си функционалност. Досега електронни направления се издаваха единствено за изследвания, свързани с COVID -19. Припомняме, същата компания брои изборните резултати, обслужва системите на Министерството на финансите, информацинната система за ваксинация. 

Колективният трудов договор е само първа крачка към осъществяване на ангажиментите на правителството

Колективният трудов договор е само първа крачка към осъществяване на ангажиментите на правителството

Медицинска федерация "Подкрепа" излезе с позиция за ръста на заплатите в здравеопазването

Новата функционалност на системата позволява на лабораториите да изпращат резултатите от изследванията директно в НЗИС и са достъпни в електронното медицинско досие на пациента. Данните от електронното медицинско досие са достъпни единствено с Квалифициран електронен подпис (КЕП) и са на разположение на пациента по всяко време на денонощието.

"С интегрирането на всички кодове за медико-диагностични дейности в системата направихме поредната успешна крачка в изграждането на електронното здравеопазване в България", каза изпълнителният директор на "Информационно обслужване" АД Ивайло Филипов.

Той изтъкна, че електронните направления спестяват много време и разходи на пациентите, лекарите и лабораториите и повишават значително качеството на медицинските услуги.

От пускането в експлоатация на модула за е-направление в началото на декември 2020 г. досега са издадени общо над 380 000 електронни документа. Общопрактикуващите лекари, които работят със системата, са близо 3 600, а най-много са издадените направления в София, Пловдив, Бургас и Варна. Общо 302 000 пациенти са получили своите направления по електронен път.