Пациенти, прекарали инфаркт на миокарда, могат да се прегледат безплатно при специалистите от кардиологичната клиника на УМБАЛ „Александровска“.

Кампанията стартира на 22.02.2016г. и ще продължи един месец. Прегледите ще се извършват в приемно-консултативния кабинет на клиниката (вход на ул. „Пенчо Славейков”, срещу баня „Мадара”).

Желаещите е необходимо да се запишат предварително на тел.: 02/ 9230 467 и 02/9230 339.

Освен ЕКГ и оценка на сърдечния статус, ще бъде правена и ЕхоКГ по преценка на специалиста. Направления по НЗОК не се изискват.

Желаещите да се консултират е необходимо да носят документацията, свързана с проблема (направени изследвания, епикризи и др.).

Инфарктът на миокарда (МИ) е сред основните заболявания водещи до смърт, както при мъжете, така и при жените, и е най-тежката форма на исхемична болест на сърцето (ИБС).

Свързан е със загиване на част от сърдечния мускул, поради нарушено кръвоснабдяване, което се дължи най-често на запушване на коронарните артерии в резултат на натрупани по стените на съдовете атеросклеротични плаки.

При определени обстоятелства или напълно спонтанно, плаките предизвикват бързо спиране на кръвотока през кръвоносния съд и оттам на притока на кислород, при което сърдечният мускул се уврежда или загива.

Смъртността от остър МИ е между 30 и 50% от случаите, като повече от половината умират през първите два часа от началото на инфаркта. Болничната смъртност от заболяването варира между 6 и 14%, а в рамките на 6 месеца загиват още около 12%, коментира д-р Станислав Цолов – кардиолог в УМБАЛ „Александровска”.

Преживелите остър инфаркт на миокарда са с по-голям риск от повтаряне на инцидента, от развитие на сърдечна недостатъчност, ритъмни и проводни нарушения, внезапна смърт.

Рискови групи за развитие на заболяването са пушачите и пациентите с артериална хипертония, с повишен холестерол, захарен диабет, наследствена обремененост, стресогенен начин на живот. Заболяването протича по-тежко в напреднала възраст и при пациенти с други ССЗ, затлъстяване, бъбречна недостатъчност, прекаран мозъчен инсулт и пр.

По-често от МИ боледуват мъжете. Специалистите твърдят, че от особено значение за благоприятното развитие на заболяването е редовния кардиологичен контрол на всеки 3-6 месеца.

Целта на кампанията на кардиолозите от УМБАЛ „Александровска” е да открият хора с повишен сърдечно-съдов риск, при които биха могли да се предотвратят бъдещи сърдечно-съдови и мозъчни инциденти.