2/3 от българите смятат имунизациите за безопасни, но 19% стоят на обратни позиции. 85% посочват, че имунизацията чрез ваксини е важна за децата. 5% от българите са на противоположно мнение, а 10% заявяват, че не могат да преценят.

Данните са от проучване на агенция "Тренд", направено в периода 6-13 март 2019 г., месец след като страната за малко се размина с епидемия от морбили.

Проучването откроява тези близо три четвърти от всички пълнолетни българи, които са на мнение, че родителите, които не имунизират децата си постъпват безотговорно (73%). Около милион българи мислят обаче, че ваксините са част от световна конспирация.

Снимка 417043

Източник: Тренд

От агенцията посочват, че 1% от извадката отговаря на 55 хил. души, което означава, че малко над 1 млн. българи смятат, че имунизацията с ваксини не е безопасна. 72% са на мнение, че имунизацията е ефективна, а 9% са на обратното мнение.

Данните показват, че сред хората с висше образование в най-голям дял се определя липсата на имунизация като безотговорно за сметка на хората с основно или по-ниско образование. Делът на жените, които отговарят положително за значението на ваксините е по-висок от този на мъжете (67% на 58%).

От тези 7%, според които имунизацията не е важна, за една четвърт основният аргумент е че ваксините са "вредни за здравето /може да им навредят/ не е безопасно/има рискове", а за 23% имунизацията има "странични ефекти/ опасност от отключване на състояние, за които лекарите не знаят (алергии, усложнения, други заболявания)".

Снимка 417045

Източник: Тренд

14% от българите са на мнение, че ваксините могат да причинят/отключат аутизъм, което означава, че 770 000 българи споделят това мнение. Близо половината от българите обаче не знаят или не могат да преценят. Още по-висок е делът на българите, които смятат, че ваксините могат да доведат до алергии - 35%, което в числово изражение се равнява на близо 2 млн. Делът на несъгласните с това твърдение е по-нисък от съгласните - 28%.

Прави впечатление и високият дял на българи, които приемат, че задължителната ваксинация е част от световна конспирация - 18% (близо 1 млн. българи). Близо половината от пълнолетното население са на обратната позиция. И на това твърдение се запазва висок делът на тези, които посочват, че "не знаят/ не могат да преценят"  -34%.

29% са на мнение, че многото ваксини претоварват имунната система на децата, докато 34% са на обратното мнение.

Снимка 417044

Източник: Тренд

Една от важните теми свързани с имунизацията с ваксини е свързана с набавянето на информация. Малко над две трети от българите търсят такава информация от лекари, 39 процентни пункта се информират от телевизията. На трета позиция с 22 процентни пункта е съответно събирането на информация от приятели/ семейство. Интернет медиите, форуми, както и социалните мрежи също остават канали за информация с дялове под 10 процентни пункта.

67% от българите са мнение, че държавата трябва да прилага по-строг и стриктен контрол върху редовната имунизация, докато 14% са на обратното мнение. Близо половината от пълнолетните българските граждани (48%) са на мнение, че трябва да бъдат санкционирани родителите, които не поставят ваксини на децата си.

В проучването беше тестван въпрос с конкретни санкции, които да бъдат налагани при липса на имунизация. В най-голям дял, 32%, смятат, че това е техен избор и не трябва да бъдат санкционирани. 18% са на мнение, че трябва да бъдат наложени парични санкции, 15% комбинирано наказание от наказателна отговорност и парични санкции. 9% смятат, че е необходима само наказателна отговорност.

Снимка 417046

Източник: Тренд