Минимум 1,5 метра трябва да бъде разстоянието между масите в откритите площи на ресторанти, кафе сладкарници и питейни заведения. Това гласи променената заповед на здравния министър Красимир Ананиев за противоепидемичните мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса.

С обновената заповед от 6 май, Гергьовден, на ресторантите, кафе сладкарниците, питейните заведения и тези за бързо обслужване се разрешава да работят с клиенти в своите градини, тераси и др. открити площи. За да работят, заведенията трябва да спазват определени изисквания.

Освен минимум 1,5 метра отстояние между масите, обслужващият персонал трябва да бъде с поставена защитна маска за лице или със защитен шлем. Препоръчително е носенето на ръкавици. 

С ваучери ни пращат на море с безплатни чадъри и шезлонги

С ваучери ни пращат на море с безплатни чадъри и шезлонги

Обсъждат се още мерки за подкрепа на икономиката

С новата заповед е актуализирано и разстоянието между чадърите в самостоятелни плувни комплекси и басейни. Разстоянието между два чадъра, измерено от центъра на чадърите, в площите на открито около басейните, трябва да бъде най-малко 5 метра.

С издадената днес заповед се допускат и посещенията на музеи на открито, при спазване на изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки.

Заповедта е достъпна на страницата на здравното министерство.

Малко по-късно и от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) публикуваха своите изисквания към ресторантите, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, които имат открити търговски площи. Те трябва да организират работата си на своите градини и тераси по такъв начин, че да изпълнят указанията на здравния министър.

При организирането на реда в търговските площи разстоянието между масите трябва да бъде минимум 1,5 метра, хората да се допускат поетапно. Там, където се очаква да се събират по-голям брой хора, да се поставят табели, с които да се напомня за спазване на дистанция както между гражданите, така и между служителите на обекта.

Да не се допуска свободно движение на хора между масите, особено на такива, които не са клиенти на заведението. Да се създаде организация за недопускане струпване на много хора едновременно в общите помещения (тоалетни, фоайетата пред тях и др), изискват от БАБХ.

Чакащите пред обектите клиенти следва да спазват дистанция помежду си на разстояние минимум 2 м, искат от Агенцията за безопасност на храните.

От БАБХ настояват служителите в заведенията да имат дезинфектанти за ръцете, подходящо работно облекло и предпазни средства - маска или защитен шлем, ръкавици /препоръчително/. Маските следва да се носят задължително както от персонала, обслужващ клиентите, така и от персонала, приготвящ храните и напитките.

От БАБХ искат и шефовете на заведенията да обучат персонала, зает с приготвянето и сервирането на храни и напитки за прилагане на мерките за ограничаване на възможния риск от разпространение на COVID-19.

От БАБХ предупреждават че изискванията могат да се актуализират спрямо развитието и разпространението на COVID-19 в страната.