Министерство на здравеопазването инициира сформирането на междуведомствена работна група, която ще има за задача да разработи и предложи мерки за ограничаване употребата на наргилета и растителни изделия за пушене.

Първата работна среща ще се проведе на 30 август с участието на представители на министерствата на икономиката, на вътрешните работи, на земеделието, храните и горите, на образованието и науката, както и на медицински специалисти и представители на местната власт, имащи отношение към проблема.

Наргилето не е безопасно, предупреждават специалисти

Наргилето не е безопасно, предупреждават специалисти

Вредата е като от цигарите

Днес заместник-министърът на здравеопазването с ресор опазване на общественото здраве Светлана Йорданова, експерти от Националния център по обществено здраве и анализи и от МЗ обсъдиха наличните научни доказателства относно здравните рискове и последиците за здравето на пушещите наргиле. Информацията ще бъде ползвана при разработването на мерките.

След приключване дейността на работната група и с оглед на направените предложения МЗ има готовност да пристъпи към законодателна инициатива по отношение регулацията и контрола върху употребата на наргилета и растителни изделия за пушене.

Пушенето на наргиле може да стигне до зависимост

Пушенето на наргиле може да стигне до зависимост

Тютюнът идва от арабския свят със снимки на органи, поразени от рак

Към момента употребата на наргилета не е регламентирана в българското законодателство.

Припомняме, че опазването на общественото здраве, и в частност - детското здравеопазване, е залегнало в приоритетите на правителството и в Националната здравна стратегия 2014-2020.

Момичето в Бургас заклано заради наргиле

Момичето в Бургас заклано заради наргиле

15-годишният убиец и жертвата се запознали в социална мрежа