В министерство на регионалното развитие и благоустройството беше подписан договор по проект за развитие на системата на спешната медицинска помощ. Министър Петя Аврамова заяви, че той обхваща 237 центъра за спешна медицинска помощ, като срокът за изпълнение на договора е 3 години. Целта на проекта е да осигури подходяща, ефективна здравна инфраструктура, като се изпълнява в два компонента - интервенция в инфраструктурата на системите за спешна медицинска помощ чрез строителство на нови сгради, реконструкция, ремонт, подобряване на достъпа за хора с увреждания. Обхватът е 34 броя лечебни заведения с над 50% държавно участие в капитала, 27 центъра за спешна медицинска помощ и разкритите към тях 6 филиала.

"Този проект е важен, защото ще доведе до преструктуриране на спешната медицинска помощ, ще повиши ефективността и качеството на дейност и не на последно място, ще се приближи възможно най-близо до българските граждани с тези 237 точки, в които ще бъдат разположени органите на спешната медицинска помощ", заяви министърът на здравеопазването Кирил Ананиев.

Министерството разчита този проект да помогне за развитието на болничната медицинска помощ. Общата стойност на проекта е 163,5 млн. лева и се финансира с по "Регионална здравна инфраструктура".

С над 163 млн. лв. ремонтират 237 центъра на спешна помощ

С над 163 млн. лв. ремонтират 237 центъра на спешна помощ

Парите са по проект "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ"

Предстои да бъде изпълнена доставката на 400 линейки със съответното медицинско оборудване. Има 4 обособени позиции, свързани с доставка на линейки за спешна помощ, както и такива за интензивни медицински грижи. Общият им брой е 280.

"Приключи обществената поръчка, имаме класиран победител и се надявам още утре да сключим договора", заяви Ананиев. Идеята е до края на годината да дойдат първите линейки по тези две обособени позиции. Другите позиции са за 120 високопроходими линейки, за които все още няма кандидати. Ананиев обясни, че потенциалните кандидати са притеснени от техническото изпълнение на проекта.

Не достигат линейките, притеснен кметът на Банско

Не достигат линейките, притеснен кметът на Банско

Предстои туристически сезон

Обществената поръчка е обявена отново в началото на октомври, а офертите ще бъдат отворени на 20 ноември. Линейните ще възлизат на обща стойност 38 300 000 лева. Предстои да бъде обявена и втората медицинска поръчка, която е за оборудване и медицинска апаратура за спешната медицинска помощ, като по проекта тя обхваща около 22 млн. лева и трябва да бъде обявена до края на месец май.

Подготвя се и обществена поръчка за офис оборудването на центровете за спешна медицинска помощ.

Последната дейност в административния договор е свързана със строително-монтажните дейности по тези 237 точки. Ананиев уточни, че е важно всички дейности да бъдат изпълнени в предварително зададения срок.

Над 200 свободни места за лекари в Спешна помощ в пет града

Над 200 свободни места за лекари в Спешна помощ в пет града

София, Пловдив, Бургас, Пазарджик и Кърджали