Готовността на инфекциозните отделения за реакция при епидемична ситуация вече се субсидира от Министерството на здравеопазването.

Това става възможно с промените в Наредба № 3/2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на Закона за здравното осигуряване.

С тях се разширява обхватът на субсидираните дейности от здравното министерство. Създава се възможност клиники и отделния по инфекциозни болести в държавни и общински болници да бъдат субсидирани за поддържане на готовност за оказване на медицинска помощ в случаите на епидемично разпространение на заразни болести, включително коронавирус.

Такава субсидия могат да получават и други болници с клиники и отделния по инфекциозни болести през периода на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка.

От МЗ припомнят, че за субсидирането на структурите по инфекциозни болести са отпуснали допълнително 9,6 милиона лева по бюджета си.

В Наредбата е определен 10-дневен срок за подаване на заявления за сключване на договор за субсидиране на клиники и отделния по инфекциозни болести за тази година.

Увеличава се и стойността, която Министерството на здравеопазването заплаща на лечебните заведения за дейности по медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК. Дадена е и възможност комплексните онкологични центрове със създадени териториални експертни лекарски комисии да бъдат субсидирани.

Освен това се актуализира субсидията за дейностите по откриване, лечение, проследяване и рехабилитация на пациенти с активна туберкулоза, както и субсидията за лечение на пациенти с психични заболявания. За целта по бюджета на МЗ са осигурени допълнително 1,4 млн.лева.