Със заповед на изпълнителния директор Росен Иванов проф. д-р Петко Салчев е назначен за заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

От днес проф. Салчев ще ръководи ресора "Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството".

Преди да бъде назначен на настоящата позиция той е ръководил дирекция "Класификационни системи, стандарти и иновации" в Националния център по обществено здраве и анализи.

Росен Иванов оглавява новата мегаагенция за медицински надзор

Росен Иванов оглавява новата мегаагенция за медицински надзор

Тя стартира работа от 1 април

Проф. Салчев е бил директор на Регионален център по здравеопазване - София град и директор на Университетска болница "Царица Йоанна". В периода 2003-2005 е заместник-министър на здравеопазването.

Проф. Салчев е изследовател в секция "Макроикономика" в Института за икономически изследвания - БАН. Работил е и ръководил Катедра "Социална медицина и здравен мениджмънт" към Медицински университет - София, като е преминал през всички научно-преподавателски степени - асистент, главен асистент и доцент. Дисертацията му е на тема "Ролята на общопрактикуващия лекар в България". Професор е по социална медицина и здравен мениджмънт.