Няма да бъде нарушено лечението на нито един пациент с онкологично заболяване. Това заявяват от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) във връзка с излязла информация, че Касата спира да заплаща 12 лекарства за онкологично лечение.

От НЗОК уверяват, че са осигурили цялата модерна палитра от лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания и планът на лечение на нито един пациент няма да бъде нарушен.

От съобщението на сайта на институцията става ясно, че въпросните лекарствени продукти не се заплащат от НЗОК в периода 2012-2016 г., като причините за това не зависят от самата Каса.

Два от лекарствените продукти не били онкологични медикаменти и не били за основно лечение. Става въпрос за рядко прилагана имуностимулираща терапия, която не е свързана с конкретно заболяване (Ciyclophosphamide и HOLOXAN). 

За три лекарствени продукта имало становище от Българското медицинско сдружение по хематология, че те вече се използват изключително рядко в клиничната хематология. Отсъствието им не нарушавало модерната лечебна стратегия. Това са Mitomycin, Methotrexate tabl. и Calcium folinate caps, поясняват от НЗОК.

От Касата посочват още, че притежателят на разрешение за употреба на лекарствения продукт Lenograstim бил предприел процедура за оттеглянето му.

От НЗОК са категорични, че останалите лекарствени продукти имат алтернативна терапия. Изтъква се още, че те са отпаднали от заплащане в периода 2012 г. -2015 г. и са заличени от Позитивния лекарствен списък от Националния съвет за цени и реимбурсиране на лекарствени продукти (НСЦРЛП).