Новата дирекция за правата на пациентите към Министерството на здравеопазването вече работи по пациентски сигнали.

Тя както ще помага в контрола по спазването на правата на пациентите, така и ще може да разработва методологии, програми, стратегии и да предлага промени в нормативни актове.

По думи на Елена Болтаджиева, съветник в кабинета на министъра на здравеопазването, проблемите на пациентите са многобройни и са свързани с допуснати пропуски, нарушения и проблеми в здравната система.

Целта на новата дирекция е да предлага начини за решаването на проблемите на пациентите чрез законови средства.

Създават нова дирекция за правата на пациентите

Създават нова дирекция за правата на пациентите

За първи път ще има структура, отговаряща на правата на пациентите

Дирекцията за правата на пациентите към ведомството ще играе роля и при спорове между засегнатите страни в сектора.

Обсъжда се откриването на приемна, в която гражданите да могат да дискутират проблемите си и заедно с експертите да търсят решенията им. Ще бъде създадена и електронна поща, на която пациентите да могат да подават своите сигнали и жалби онлайн.

Временно изпълняващ длъжността директор на дирекцията е д-р Цветолюба Генкова, началник на отдел "Организация и метoдология на медицинските дейности, здравни политики и стандарти" в Дирекция "Лечебни дейности" в МЗ. Дирекцията за защита на правата на пациентите към МЗ е създадена след промени в Устройствения правилник на ведомството.