Към момента в Министерството на здравеопазването няма постъпили сигнали от граждани, на които им е поискано да заплатят PCR тест за COVID-19 като условие за диагностика и/или лечение и прием в болница.

Това се посочва от Министерството в позиция, с която обясняват и че PCR тест, заплатен от гражданите, не може да бъде условие за прием или консултация със специалист в лечебни заведения. Обяснението идва след постъпили запитвания от медии за въведени изисквания като условие за прием в болница.

Всички здравноосигурени лица имат право на достъп до лечебни заведения за оказване на болнична помощ, заплащана от НЗОК, когато диагностичната и/или лечебната цел не може да бъде постигната в условията на извънболничната помощ. Гражданите имат и право да изберат лечебно заведение, сключило договор с НЗОК за оказване на съответната болнична помощ, на територията на цялата страна.

Приемът за диагностика и лечение (в т.ч. и оперативно) в болница се осъществява въз основа на критерии за здравословното състояние и свързаните с него индикации за болнично лечение. Лечението не трябва да бъде възпрепятствано от въвеждане на други предварителни условия.

От МЗ напомнят и че с измененията в Наредба 9 от 2019 е въведено заплащане от страна на НЗОК на диагностиката на COVID-19 чрез извършването на високоспециализирано изследване "Полимеразна верижна реакция (PCR) за доказване на COVID-19" и че лечебните заведения са задължени стриктно да спазват мерките по превенция и контрол на инфекциите, свързани с медицинското обслужване.

От Министерството призовават всички граждани своевременно да подават сигнали, като всеки сигнал ще бъде разгледан.