В кампания за активното включване на здравноосигурени в контрола върху изразходването на пари за здраве, Националната здравноосигурителна каса - НЗОК изпрати писма на 700 произволно избрани пациенти.

В писмата има информация за оказана и заплатена дейност на изпълнителите на медицинска помощ, договорни партньори на касата, за медицинска и дентална помощ за периода 2017 - 2018 г., отразена в информационната система на касата.

За да подобри ефективността на контрола върху изразходването на средства, НЗОК очаква, ако пациентите установят разминаване в информацията, предоставена от касата и действително получената медицинска помощ, да подават сигнали пред директора на съответната РЗОК/НЗОК.

Да информират, ако са недоволни от медицинските дейности, свързани с оказаната медицинска помощ, като: отчетена, но неизвършена медицинска дейност; качество на медицинската помощ, което не съответства на критериите за качество, определени в националните рамкови договори; отказан достъп до медицинска документация; получени от изпълнител на медицинска или дентална помощ суми без правно основание; поискани от изпълнител на медицинска или дентална помощ или от лечебно заведение суми, извън заплащаните от НЗОК за предоставени дейности.

НЗОК получава 8 млн.лв. допълнително

НЗОК получава 8 млн.лв. допълнително

Над 16 млн. лв. допълнително за здравоопазване одобри правителството

Сигнали може да се подават на електронен адрес grajdani@nhif.bg, на следните телефони: 02 9659 157, 02 9656 822, 02 9659 254, както и на адреса на Националната здравноосигурителна каса: 1407 София, ул. "Кричим" №1.

За всеки сигнал ще бъде извършвана проверка от контролните органи на НЗОК/РЗОК и ще бъдат предприети законово установените мерки.

За да може всеки здравноосигурен да влиза в личното си медицинско досие и сам да контролира реално получената медицинска дейност, трябва да си извади универсален код за достъп (УКД), издаден от НЗОК/РЗОК.

От април 2013 г., когато започва да работи новата функционалност на персонализираната информационна система на НЗОК, до момента 100 878 здравноосигурени граждани са се възползвали от тази възможност и са си извадили УКД. Достъпът до досието е възможен и с Персонален идентификационен код (ПИК) на Националната агенция на приходите, или с електронен подпис.

Д-р Кацаров: Има опасност да се срине и регистърът на НЗОК

Д-р Кацаров: Има опасност да се срине и регистърът на НЗОК

Може да изчезнат здравните досиета на милиони българи...