Националната здравноосигурителна каса ще има актюер. Това обяви управителят на НЗОК Петко Салчев на онлайн дискусия за електронното здравеопазване, съобщават от "24 часа".

Актюерът ще трябва да разполага с пълен набор електронни справки, а в някои отношения Касата изостава.

Салчев обясни, че предстои усъвършенстване на електронната обмяна на информация с външни институции и с договорните партньори на НЗОК. По негови думи все още не са напълно електронизирани някои отчети и генерирането на фактури. Има и забавяне на процеса за електронните протоколи, както и за електронните рецептурни книжки.

Отпускат 2 млн. лева за електронното здравеопазване

Отпускат 2 млн. лева за електронното здравеопазване

Средствата са за доизграждане на здравната информационна система

Шефът на Касата допълни и че трябва да се оптимизира процесът с работата с консултантите на НЗОК, най-вече когато се иска бързина на действие или това засяга лечението на деца в чужбина.

Той посочи, че има голямо изоставане с въвеждането на телемедицинските услуги, които биха позволили освобождаване на лекарски ресурс.

НЗОК очаква нов основен център за база данни, както и дублиращ център, тъй като информацията, която събира Касата, е свръхчувствителна и тя трябва да бъде запазена, посочи Салчев.

Въпреки че електронизацията ще помогне, тя не може да измести взимането на решения от човека и взимането на медицински решения.

Кризата с коронавируса дава тласък на е-здравеопазването?

Кризата с коронавируса дава тласък на е-здравеопазването?

Частният сектор дарява труд на държавата