Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи в размер на 2 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Целта е изпълнение на част от дейностите по "Доизграждане на Националната здравна информационна система - етап 1 и етап 2".

Средствата ще бъдат използвани за надграждането на Националната здравна информационна система с нови функционалности чрез използване на нови здравни технологии в областта на електронното здравеопазване, което е от изключителна важност за подобряване на качеството и ефективността в сферата на здравеопазването, посочват от правителството.

Кризата с коронавируса дава тласък на е-здравеопазването?

Кризата с коронавируса дава тласък на е-здравеопазването?

Частният сектор дарява труд на държавата