НЗОК разработва автоматизирана система при отпускане на скъпоструващи лекарства. Това стана ясно по време на 12-та конференция, посветена на електронното здравеопазване. Александър Огнянов, директор дирекция "Информационни процеси и сигурност на информацията" - НЗОК посочи, че все още пациентът не е в центъра на предоставяните електронни услуги.

По думите му НЗОК разработва системата, за да се избегнат опашките по районните каси и пренасянето на папки с медицинска документация за получаване на скъпоструващи лекарства. Автоматизирането на процеса, като отговорността за съдържанието на тези папки вече няма да е на пациента, а на здравното заведение. Здравноосигуреното лице ще може да следи къде му се намира документацията. Тази услуга използва резултати от въведен вече референтен модел за изпълнение на електронни услуги по проект, изпълнен по ОП "Административен капацитет".

"Ние не достатъчно рекламираме нашите услуги", коментира още той и изтъкна, че е необходима промяна в нормативната база, така че когато човек влезе в здравното си досие и види, че му е извършена манипулация, която всъщност не е правена, няма как касата да реагира. Все още липсвало правно основание да си поиска парите обратно от изпълнителя.

Той представи презентация на тема: "Информационните и комуникационните технологии в изпълнение на базовия приоритет: ЗОЛ в центъра на здравноосигурителния модел". Според него в положителна насока са промените, направени със създаването на държавната агенция за електронно управление и приетата Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и административните услуги.

Той призна, че с огромната база от данни, с които разполага НЗОК, пациентът не е поставен на първо място. Ние сме първата институция, която се опитва да сложи пациентът или здравноосигурените лица в центъра на системата, коментира той.

Според него не са достатъчно популярни електроните услуги, които предоставя касата. Така например известяване с sms за промяна в досието на здравно осигуреното лице са заявили едва 100 души. Необходими по-атрактивни услуги на пациентите.

Кънчо Райчев, директор на Националната експертна лекарска комисия коментира от своя страна, че с проект по ОП "Развитие на човешките ресурси" е въведена единна информационна система на органите на медицинската експертиза в България. По думите му интегрирана информационна система на медицинската експертиза разполага с единен регистър и електронни досиета за всички лица, които в периода след внедряването й са преминали през ТЕЛК. Системата гарантирала висока степен на автоматизация на дейностите на НЕЛК, ТЕЛК По думите му остава като задача свързването на тази система с регистрите на Касата, така че тя да има достъп до всяко досие на пациент преминал през ТЕЛК.

Нигяр Джафер, заместник-председател на Народното събрание и член на здравната комисия в парламента заяви, при откриването, че електронното здравеопазване се превърна в мантра, която през годините се повтаряше от всички. По думите й въвеждането на електронна здравна карта, електронно досие, електронна идентификация, са приоритети на различни министри. Тя бе категорична, че повече от всякога се доближаваме до това да имаме единна електронна система.

Джафер бе категорична, че политиците и експертите са сигурни, че за да се осъществи истински контрол в здравната система, е необходимо въвеждането на електронно здравеопазване. "Декларирам, че НС ще направи всичко възможно да подкрепи всички законодателни инициативи, както и идеи за развитие на този процес", посочи Джафер. По думите й през последните години са били въведени системи, подсистеми, модули, които не си говорят помежду си.

Д-р Иван Костов, изпълнителен директор на Майчин дом и председател на фондация "Електронно здравеопазване", съорганизатор на конференцията благодари на д-р Джафер за изказаната позиция.