Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България - НСОПЛБ се обръщат с отверено писмо до Кирил Ананиев министър на здравеопазването, Жени Начева зам.- министър на здравеопазването, Владислав Горанов министър на финансите, проф. Камен Плочев управител на НЗОК и медиите.

Лекарите информират за неизплатени, дължими суми към изпълнителите на медицинска помощ. Съобщават, че към днешна дата, МЗ и респективно НЗОК, като разпределител, не са изплатили дължимите суми на ИМП за разликата в потребителската такса за лицата, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст за месеците септември, октомври, ноември и декември 2017 г.

Общинските болници съдят НЗОК

Общинските болници съдят НЗОК

Делата ще се завеждат за възстановяване на надлимитната дейност

Това са неизпълнени от страна на МЗ законови задължения, тъй като НЗОК разпределя тези средства, при условие, че те са постъпили от МЗ. Основанията за заплащане на посочените суми са коректно подадени от ИМП, проверени и одобрени от НЗОК/РЗОК, обясняват НСОПЛБ.

Допълват, че ИМП, в частност, ОПЛ са издали и съответните отчетни финансови документи (фактури) за получени, но всъщност неполучени от НЗОК средства, което също ги поставя в абсурдно положение да платят данъци върху неполучени суми, поради приключилата финансова година.

Идентична е ситуацията с дължимите суми по Национални програми за ваксинопрофилактика на рака на маточната шийка и ротавирусните инфекции- имунизации, които провеждат при децата, коментират общопрактикуващите лекари.

Лекарите питат как НЗОК извършва контрол за неща, които не плаща

Лекарите питат как НЗОК извършва контрол за неща, които не плаща

Д-р Венцислав Грозев е против отчитането на прегледите на пенсионери с касови бележки

Това са дължими от МЗ суми за извършена от ИМП дейност, която е отразена в амбулаторния лист на пациентите, подписани от самите тях, а за децата от техните родители или настойници. Осигуряването им от държавния бюджет е социална политика, която се реализира през бюджета на МЗ. В този смисъл, неизпълнението на този ангажимент за лекарите е не само некоректно отношение към ИМП, но и саботиране на приета от правителството социална политика, което води до повишаващо се напрежение и недоволство сред ИМП и се отразява негативно върху лекарската дейност, продължават в свеото писмо НСОПЛБ

Настояват МЗ и НЗОК да се съобразят със законовите разпоредби и в най-кратък срок да осигурите изплащането на дължимите суми, отпуснати от държавния бюджет в полза на възрастните хора, на ИМП.