Омбудсманът Мая Манолова отново скочи на социалното министерство. Този път заради множество сигнали за затруднения пред гражданите с увреждания да кандидатстват за ползване на механизма на личната помощ.

Оказва се, че се възпрепятства процеса по кандидатстване за ползване на личната помощ. Правата на хората с увреждания са поставени в сериозен риск, алармира Мая Манолова. На гражданите не се предоставя информация или се предоставя неправилна информация за условията за ползване на механизма, като например, че лични асистенти не могат да бъдат граждани в пенсионна възраст или лица с увреждания без необходимост от придружител, подчерта тя.

Законът за личната помощ спира държавната хранилка на разни организации

Законът за личната помощ спира държавната хранилка на разни организации

Протестиращите не искат никой да си подава оставката, а да седнат и да работят

По думите й социалните работници подхождали формално, като посещават адресите на лицата, без да носят изискваните формуляри и документи за оценка на потребностите или излишно забавят извършването на оценките.

В много дирекции "Социално подпомагане" служителите не са добре обучени как да извършват обективно оценката по скалата от 1 до 4 и от МТСП не са им изпратени адекватни указания. Не се позволява на граждани с увреждания, поставени под запрещение, да подават заявления за кандидатстване чрез законните си представители, каза още общественият защитник. Резултатът от тези действия е повече от тревожен, подчерта тя и обясни, че шест месеца след влизането в сила на Закона за личната помощ най-нуждаещите от асистентска подкрепа и техните семейства не са информирани за реалните възможности за ползване на личната помощ.

Хората с увреждане сами да решават за какво да харчат парите, иска Димитров

Хората с увреждане сами да решават за какво да харчат парите, иска Димитров

Неразбирателството задълбочава проблема

Манолова е обезпокоена и от данните в медиите, че до началото на юни едва 1200 от правоимащите са подали документи за изготвяне на оценка за броя часове за лична помощ.

Като омбудсман и застъпник за правата на гражданите смятам за неприемливи действията на МТСП и на социалните служби да не бъдат осигурявани необходимата информация и условия за кандидатстване за личната помощ, заяви Манолова. Личната помощ в много от случаите е единствено решение за хората с увреждания, с потребност от придружител. Навременната и коректна информация е от жизнено значение за тези граждани, тъй като всяко забавяне за подаване на документи може да доведе до трагични последствия, предупреди тя. Целевата група на механизма обхваща гражданите с изключително тежки увреждания, в преобладаващата част със затруднения при придвижването, по думите на обществения защитник.