Не съществува опасност онкоболните пациенти да останат без лекарства заради жалба срещу електронния търг за закупуване на противотуморни лекарствени продукти, който беше възобновен на 25 октомври 2017 г.

От здравното ведомство обясняват, че спирането на процедурата няма да доведе до липсата на тези лекарства. Към момента лечебните заведения имат действащи договори за тяхното осигуряване.

Проверяват дали на онкоболните са давани лекарства с изтекъл срок

Проверяват дали на онкоболните са давани лекарства с изтекъл срок

Прокуратурата може да повдигне още обвинения

В Постановлението на Министерския съвет, с което е създаден централният орган за покупки в сектор "Здравеопазване" изрично е записано, че лечебните заведения са длъжни сами да закупуват необходимите им лекарствени продукти до сключване на рамкови споразумения от министъра на здравеопазването.

На 10 ноември в Комисията за защита на конкуренцията е получена жалба срещу електронния търг за закупуване на лекарства за нуждите на лечебните заведения.

Припомняме, че това е третата жалба срещу електронния търг, като първите две окончателно са спечелени от Министерството на здравеопазването. Третата жалба е със същите доводи като първите две, обясняват от здравното министерство.

Онкоболни няма да останат без лекарства, успокояват от НЗОК

Онкоболни няма да останат без лекарства, успокояват от НЗОК

Подуправителят на Касата определи като абсурдни подобни твърдения

Обществената поръчка ще бъде възобновена, когато Комисията за защита на конкуренцията и Върховният административен съд се произнесат по подадената жалба.